Verband tussen een bloedneus en corona?

Corona is een erg besmettelijk virus in de luchtwegen die wordt veroorzaakt door SARS-CoV-2. De meest voorkomende symptomen voor het hebben van corona is meestal koorts, hoest en vermoeidheid, maar dit kan per persoon erg verschillen. Vooral 65+’ers met gezondheidsproblemen kunnen levensbedreigende ziekten oplopen.

Omdat onderzoekers constant meer gegevens verzamelen en onderzoek uitvoeren over het virus, ontdekken ze mogelijk meerdere symptomen. Mensen denken dat corona meer kans geeft voor neusbloedingen, maar er dient meer onderzoek uitgevoerd te worden om na te gaan of dit echt zo is.

Is een bloedende neus een teken van COVID-19?

Je kan een bloedneus krijgen door veel verschillende oorzaken. Alles wat te maken heeft met het uitdrogen van de weefsels in uw neus of letsel kan veroorzaken, kan mogelijk tot een bloedneus leiden. De meest voorkomende oorzaken zijn:

 • Neuspeuteren
 • Voorwerpen die in uw neus vastzitten
 • Chemische irritatie
 • Koude lucht
 • Allergieën
 • Infectie van de bovenste luchtwegen

Er is vastgesteld door onderzoekers dat het virus de cellen kan binnendringen via een receptor. Deze receptor wordt ook wel angiotensine-converting enzyme-2 (ACE-2) genoemd. ACE-2 wordt in een groot deel van uw lichaam gevonden, waaronder de cellen die uw:

 • Hart
 • Nieren
 • Luchtwegen
 • Bloedvaten
 • Maag-darmkanaal

De hoogste concentratie van ACE-2, van alle delen van uw ademhalingswegen, is te vinden in de weefsels langs uw neus. Volgens mensen kan corona ontstekingen in de neus veroorzaken, waardoor er een grotere kans is op een bloedneus.

Een aantal studies hebben aanwijzingen gevonden dat bij mensen geïnfecteerd met corona vaker een bloedneus geconstateerd kan worden. Vaker dan bij mensen zonder corona. Er is toch meer onderzoek nodig om het verband tussen bloedneuzen en corona volledig te begrijpen.

Uitkomsten van de studie

In Augustus 2020 is een studie gedaan, waarbij onderzoekers de frequentie van infecties door corona probeerden te evalueren bij mensen die een ziekenhuis bezochten met een bloedneus. Elke persoon die in het ziekenhuis aankwam, werd getest met een corona-neusswab.

In totaal werden 40 mensen getest. Vijftien procent van deze geteste mensen werden positief getest op het coronavirus. De controlegroep van 40 mensen zonder bloedneus, liet zien dat 2,5% positief testte. Dit is een significant verschil tussen de twee groepen.

Er is geconcludeerd door onderzoekers dat neusbloedingen een symptoom kan zijn van het coronavirus, maar er zijn nog grotere studies nodig om dit te bevestigen. Andere kleinere studies laten zien dat neusbloedingen vaak voorkomen bij mensen die corona hebben.

 • Een andere in augustus 2020 uitgevoerde studie toonde aan dat 11% van een groep van 114 mensen met corona, neusbloedingen had.
 • Een studie die in juli 2020 is uitgevoerd gaf aan dat, in een groep van 20 mensen met een corona infectie die een oor-, keel- of neusarts moesten zien, 30% ervan neusbloedingen had.

Neusbloedingen na het toegediend krijgen van zuurstof

Indien iemand corona heeft en hij of zij zuurstof toegediend krijgt, is er een verhoogd risico op het ontwikkelen van neusbloedingen. Dit is het gevolg van een verhoogde droogheid van de neus en weefselbeschadiging door de canule.

In een andere casestudy is de frequentie van neusbloedingen onderzocht. Deze neusbloedingen zijn onderzocht in een groep van 104 mensen die in het ziekenhuis waren opgenomen die positief waren getest op corona.

Onderzoekers kwamen er achter dat 30 van hen een bloedneus kregen. Ze schreven een hoge prevalentie toe aan het gebruik van zuurstof. Er is geconcludeerd dat mensen die zuurstof toegediend kregen, en bloed verdunnende medicijnen gebruiken, een hoger risico lopen op het ontwikkelen van bloedingen uit de neus.

Neusbloedingen na neusswabs

Sommige mensen kunnen een bloedneus krijgen, nadat ze een neusswab zijn ondergaan om te testen op corona. Dit is vrijwel zeldzaam. In de meeste gevallen worden, bloedneuzen die veroorzaakt worden door corona, deze als niet ernstig gezien. In zeldzame gevallen kan medische hulp nodig zijn.

Meest voorkomende corona symptomen in de neus

Een studie onderzocht de nasale symptomen in een groep van 417 mensen met milde of matige vorm van corona. Onderzoekers ontdekten dat 357 mensen, 85,6%, veranderingen rapporteerden in hun vermogen om te ruiken. Onder deze groep van 357 mensen meldde:

 • 79,6% een verlies van hun reuk
 • 20,4% een verminderde reuk
 • 12,6% ervaarden een aandoening genaamd phantosmia, hierbij ruik je dingen die er niet zijn
 • 32,4% ervaarden een vervorming van geuren

Een andere studie liet zien dat bij 4,1% van de mensen, in een groep van 1.773 mensen met corona, een verstopte neus werd geconstateerd. Bij 2,1% van de mensen werd een loopneus gemeld.

Meest voorkomende corona symptomen

Volgens de WHO (World Health Organization) zijn de meest voorkomende symptomen van corona:

 • Droge hoest
 • Koorts
 • Vermoeidheid

Minder vaak voorkomende, maar nog steeds vaak gemelde symptomen zijn:

 • Lage rugpijn
 • Diarree
 • Misselijkheid
 • Hoofdpijn
 • Keelpijn
 • Roze ogen
 • Verlies van smaak of reuk
 • Uitslag op de huid of verkleuring van vingers of tenen

Wanneer moet je een dokter opzoeken?

Als u één of meerdere van de bovenstaande symptomen ervaart, moet u zich gedurende 10 dagen afzonderen van andere mensen. Bij milde symptomen kan u uzelf thuis behandelen. Het openbaar vervoer en andere drukke plaatsen moeten vermeden worden. Als het mogelijk is, moet u proberen om een badkamer te gebruiken die gescheiden is van die van andere mensen in uw huis. Dit is slechts 1 van de manieren om te voorkomen dat je huisgenoten corona krijgen.

Indien u milde symptomen ervaart, kan u beter niet persoonlijk naar de dokter gaan, omdat u anderen dan mogelijk blootstelt aan het oplopen van corona. U kan het beste van tevoren bellen. Veel klinieken bieden de mogelijkheid om de afspraak per telefoon of online vast te leggen.

Slotwoord

Mensen met corona hebben dus mogelijk meer kans om een bloedneus te ontwikkelen. Sommige studies laten zien dat er een mogelijk verband is, maar grotere studies zijn nog nodig om de mogelijke verbanden beter te begrijpen en uitwerken. In sommige gevallen krijgen, mensen met corona, een bloedneus na het toegediend krijgen van zuurstof. Dit is het gevolg van een verhoogde droogheid in de neus en krassen van de canule.

De meest voorkomende symptomen van het hebben van corona zijn vermoeidheid, hoesten en koorts. Als u spoedeisende symptomen heeft, zoals ademhalingsmoeilijkheden of een drukkende pijn op de borst, moet u gelijk medische hulp inschakelen.

Laat hieronder uw mening weten

Corona-teller.nl heeft geen verstandhouding met overheidsinstanties als GGD, RIVM of andere teststraten genoemd in artikelen en links. Dit is een ongebonden website met een eigen redactie