Corona en kinderen, hoe zit dat?

Het coronavirus zorgt momenteel bij velen voor een beperking van het leven. Zo worden er maatregelen getroffen en zijn inmiddels al veel mensen iemand verloren aan het coronavirus. Om ervoor te zorgen dat de gevolgen van het virus tot het minimum beperkt kunnen worden, wordt er veel onderzoek gedaan naar wat de beste maatregelen zijn. Zo moesten de scholen bijvoorbeeld tijdens de eerste coronagolf dicht. Echter, tijdens de tweede golf is dit niet het geval en zijn zowel de basis-, middelbare -en hogescholen momenteel open. Voor velen is dit onbegrijpelijk, maar toch zit hier wel een goede reden achter.

Wereldwijd weinig kinderen met corona

Het nieuwe coronavirus verspreidt zich voornamelijk onder volwassenen. Binnen gezinnen bevinden de besmettingen bij kinderen dan ook in de meeste gevallen plaats doordat een ouder het mee naar huis neemt. Over het algemeen geldt dan ook dat hoe jonger de persoon, hoe kleiner de bijdrage aan de verspreiding. Bij corona is het dus zo dat de besmettelijkheid toe neemt met de leeftijd en hierdoor is het niet noodzakelijk om strenge maatregelen te treffen voor de jongere generaties.

Verspreiding vindt niet of nauwelijks binnen een school plaats

De verspreiding van het coronavirus vindt over het algemeen buiten school plaats. Zo gebeurt dit wanneer er intensief contact is met vrienden en familiebuiten school. Het is daarom niet noodzakelijk om de scholen dicht te gooien. De maatregelen die worden getroffen zijn voornamelijk om de afspraken buiten school zo veel mogelijk te voorkomen. 

corona 2020

Speciale hygiënemaatregelen voor scholen en kinderdagverblijven

Binnen de scholen en kinderdagverblijven gelden er wel een aantal specifieke hygiënerichtlijnen. Zo wordt er onder andere sterk gericht op een goede persoonlijke hygiëne. Daarom zijn er in vrijwel elke school meerdere desinfectiemiddelen te vinden. Bij de maatregelen die getroffen moeten worden, zit er een verschil tussen basisscholen en middelbare scholen. Wel geldt er voor beiden dat er goed geventileerd en gelucht moet worden. Hierdoor wordt de lucht namelijk regelmatig ververst en is de kans kleiner dat het virus de kans krijgt om zich te verspreiden in een klaslokaal. 

De risicogroepen bij het coronavirus

Jongere mensen dragen minder bij aan de verspreiding van het coronavirus, maar behoren daarnaast ook niet tot de risicogroep. De mensen die echt tot de risicogroep horen zijn degenen die ouder zijn dan 70 jaar. Daarnaast behoren ook mensen met een onderliggende ziekte tot de risicogroep. Hierbij kun je denken aan mensen met een chronisch luchtweg- of longprobleem, maar ook aan hartpatiënten. 

Laat hieronder uw mening weten

Corona-teller.nl heeft geen verstandhouding met overheidsinstanties als GGD, RIVM of andere teststraten genoemd in artikelen en links. Dit is een ongebonden website met een eigen redactie