corona rechter

De avondklok is misschien wel de maatregel tegen het coronavirus die de meest mensen heeft geraakt. Erg veel mensen vinden het ontzettend vervelend dat er een avondklok is waardoor je ‘s avonds na negen uur niet meer buiten mag zijn. Wanneer je te laat toch nog buiten bent, loop je het risico om een boete te krijgen. Deze boete bedraagt dan 95 euro. Er zijn erg veel mensen die het niet nodig vinden dat de avondklok er is. Vooral veel jongeren hebben last van de avondklok en daarom steunt slechts een klein deel van de jongeren de avondklok. Dat is logisch aangezien jongeren vaker in de avond naar hun vrienden gaan dan mensen in de leeftijdsgroep van hun ouders. 

Illegale feesten voorkomen

Toen de avondklok werd aangekondigd, werd het voorkomen van illegale feesten door het kabinet als een argument gebruikt. Het is uiteraard zo dat het met een avondklok een stuk moeilijker is om een feest te organiseren, maar er zijn ook andere manieren om feesten te voorkomen. Sommige mensen vinden dat de politie harder moet optreden bij illegale feesten zodat de mensen die zich wel aan de regels houden meer vrijheid kunnen krijgen. Het kabinet gaf toen als tegenargument dat in andere landen het aantal besmettingen met het coronavirus flink daalde nadat er een avondklok werd ingevoerd. 

Rechtszaak

corona rechter

Stichting Viruswaarheid heeft een rechtszaak aangespannen tegen de Nederlandse staat. De rechter heeft tijdens de rechtszaak vandaag in Den Haag besloten dat de avondklok per direct moet worden opgeheven. Er zijn verschillende redenen waarom de rechter deze beslissing heeft gemaakt. Het is bijvoorbeeld volgens de rechtbank nog niet bewezen dat de avondklok daadwerkelijk nut heeft. De voorzieningenrechter vond dat de avondklok een verregaande inbreuk op het recht op bewegingsvrijheid en de persoonlijke levenssfeer. Om zo’n beslissingen te maken is zeer zorgvuldige besluitvorming nodig. 

Bijzondere spoedeisendheid

Om de avondklok in te voeren heeft het kabinet gebruik gemaakt van de wet buitengewone bevoegdheden burgerlijk gezag. Deze wet is bedoeld voor situaties waarin sprake is van bijzondere spoedeisendheid. Hierdoor worden de Eerste en Tweede Kamer niet betrokken bij de besluitvorming. Volgens de rechter is er in het geval van het invoeren van de avondklok echter geen sprake van bijzondere spoedeisendheid. Voordat de avondklok werd ingevoerd werd er al gesproken over een mogelijke avondklok en daardoor is volgens de rechter niet voldaan aan de bijzondere eisen die verbonden zijn aan deze wet. 

corona avondklok

Kabinet verwacht stijging besmettingen

De landsadvocaat gaf ter verdediging van de Nederlandse overheid aan dat de coronamaatregelen zonder de avondklok niet voldoende waren om het coronavirus tegen te houden. Daarom is er gekozen voor het invoeren van een avondklok. De rechter vindt dat de werking van de avondklok niet bewezen. Het kabinet geeft aan een stijging van 10% van  het aantal nieuwe besmettingen met het coronavirus te verwachten als de avondklok en de strikte regels voor het bezoek worden losgelaten.

👇Zoek het aantal besmettingen op woonplaats, regio of land👇

Laat hieronder uw mening weten