corona afstand

Het is natuurlijk van belang dat iedereen in Nederland zijn of haar best doet om zich zo goed mogelijk aan de coronaregels te houden. Dat komt doordat deze regels zijn ingesteld om zo veel mogelijk nieuwe besmettingen te voorkomen. Toch zijn er ook mensen die het niet eens zijn met deze regels. Bij sommige van deze mensen komt dat puur doordat zij het niet fijn vinden om zich aan de regels te houden, maar anderen zeggen dat helemaal niet bewezen is of deze maatregelen daadwerkelijk nut hebben. Het is daarom goed dat er constant onderzoeken bezig zijn naar de effectiviteit van de coronamaatregelen. 

corona afstand

Onderzoek van het RIVM

Een team van onderzoekers van het RIVM heeft onderzoek gedaan naar hoe groot de kans dat mensen die zich aan de regels houden besmet raken met het coronavirus is.

Dit werd dan vergeleken met een groep mensen die aangaf zich niet goed aan de regels te houden. Op die manier kon worden gekeken hoe groot de kans is dat mensen die zich goed aan de regels houden besmet raken vergeleken met mensen die zich niet goed aan de regels houden. Dit geeft dus een beter beeld van hoe effectief bepaalde maatregelen zijn. Uit de resultaten van dit onderzoek valt af te lezen dat mensen die zich zo goed mogelijk aan de 1,5 meter afstand regel houden een veel kleinere kans hebben om besmet te raken dan mensen die dat niet doen.

7.000 mensen

Tijdens het onderzoek van het RIVM werd gekeken naar 7.000 mensen. Zij vulden gedurende de coronacrisis regelmatig een vragenlijst in over hun contacten. Vervolgens werd hun bloed onderzocht op antistoffen tegen het coronavirus. Op die manier kun je vrij gemakkelijk zien of iemand in aanraking is gekomen met het virus of niet. Door te kijken naar de resultaten van beide onderzoeken kan een verband worden gezocht tussen het naleven van de maatregelen en de antistoffen in het bloed van mensen. Het aantal mensen met antistoffen in het bloed lag 27 procent hoger bij de groep mensen die zich niet goed aan de anderhalve meter zeiden te houden. 

corona beleid

Groepsbijeenkomsten

Ook mensen die aangaven regelmatig op een bijeenkomst te komen waar meer dan 20 mensen waren hadden volgens het RIVM vaker antistoffen tegen het coronavirus in hun bloed. Bij deze groep hadden 1,5 keer zo veel mensen antistoffen in hun bloed als je dit vergelijkt met de groep mensen die aangaf helemaal niet op grote bijeenkomsten te komen. Uit de resultaten van het onderzoek blijkt dan ook dat het beleid wat op dit moment gevoerd wordt behoorlijk effectief is in het voorkomen van nieuwe coronabesmettingen.

👇Zoek het aantal besmettingen op woonplaats, regio of land👇

Laat hieronder uw mening weten