Coronamaatregelen worden hoogstwaarschijnlijk niet versoepeld

Het is vervelend dat er zo veel coronamaatregelen zijn. Deze maatregelen moeten er voor zorgen dat het coronavirus zich zo min mogelijk kan verspreiden onder de Nederlandse bevolking. Het is natuurlijk erg lastig om te beoordelen of bepaalde maatregelen wel het effect hebben wat het kabinet verwacht. Dit zorgt er voor dat er in het land veel discussie is over het wel of niet versoepelen van sommige maatregelen. Vooral de avondklok mag van veel mensen zo snel mogelijk verdwijnen. Dat is een maatregel die veel invloed heeft op de samenleving waardoor veel mensen graag zouden willen dat de avondklok wordt afgeschaft.

corona maatregel

Avondklok

Er is vooral veel weerstand tegen de avondklok. Dit komt mede doordat het kabinet vanaf het invoeren van de avondklok altijd heeft aangegeven dat dit de eerste coronamaatregel is die teruggedraaid zou worden. Uiteindelijk is de avondklok meerdere keren verlengd omdat het aantal nieuwe besmettingen volgens de experts van het OMT nog te hoog was. Op dit moment lijkt het erop dat deze maatregel wederom verlengd zal worden. Dat was enigszins te verwachten aangezien het aantal nieuwe besmettingen de afgelopen week ontzettend hard is gestegen. Toch zou het verlengen van de maatregelen voor veel mensen vervelend nieuws zijn.

Catshuisoverleg

Voordat er wordt besloten of bepaalde maatregelen wel of niet worden versoepeld, wordt er altijd een overleg in het Catshuis gehouden. Het gaat hierbij om een overleg tussen de leden van het kabinet en de experts die lid zijn van het Outbreak Management Team. Zij adviseren het kabinet over welke coronamaatregelen zouden moeten worden ingevoerd of juist teruggedraaid. Daarom zijn de maatregelen en eventuele versoepelingen die aangekondigd zullen worden op de eerstvolgende persconferentie meestal al van tevoren bekend. Het is wel van belang om er rekening mee te houden dat dit nog niet definitief is. 

Geen verdere versoepelingen

Afgelopen zondag was er wederom een overleg over de coronamaatregelen. In het Catshuis werd het kabinet geadviseerd over het stijgende aantal besmettingen en hoe het kabinet hiermee om moet gaan. Volgens ingewijden zullen er op de volgende persconferentie geen nieuwe versoepelingen worden aangekondigd. De reden daarvoor is het stijgende aantal besmettingen van de laatste weken. Het OMT heeft naar aanleiding daarvan het advies gegeven om geen maatregelen te versoepelen. Dat is volgens de wetenschappers niet verstandig aangezien dit er voor zou zorgen dat er alleen maar meer mensen besmet raken. 

corona test

Besmettingscijfers

De besmettingscijfers van de afgelopen week liggen volgens het OMT te hoog om versoepelingen door te voeren. Afgelopen week raakten er op een aantal dagen zelfs meer dan 7000 mensen besmet. Bovendien verspreidt het virus zich de laatste tijd sneller. Dit kun je zien aan het R getal. Dit ligt op dit moment boven de 1 wat betekent dat het aantal besmettingen steeds meer zal oplopen.

Laat hieronder uw mening weten

Corona-teller.nl heeft geen verstandhouding met overheidsinstanties als GGD, RIVM of andere teststraten genoemd in artikelen en links. Dit is een ongebonden website met een eigen redactie