corona a

Het coronavirus treft de Verenigde Staten erg hard. Wanneer er naar de cijfers wordt gekeken, zijn er dit jaar 299.000 meer mensen overleden dan wat het gemiddelde van de afgelopen vijf jaar was. Deze cijfers zijn naar buiten gekomen via het Amerikaanse gezondheidsinstituut CDC. Uit deze cijfers kan geconcludeerd worden dat de impact van Covid-19 groter is dan wat er werd gedacht. 

Online Testen via Corona-teller.nl
☝15% korting op Coronatest met reisdocument☝

Het dodental door coronavirus

Het dodenaantal als gevolg van Covid-19 dat officieel bekend is, staat op zo’n 216.000. Dit getal is aanzienlijk lager dan wat eruit komt wanneer er gekeken wordt naar de oversterfte. Dit komt omdat niet iedereen die sterft aan de gevolgen van het virus, geregistreerd wordt. Zo wordt niet iedereen getest op het virus en zijn er ook mensen die door het coronavirus niet de juiste zorg krijgen. 

Wie zijn er komen te overlijden ten gevolge van het coronavirus?

Wanneer er wordt gekeken naar de doden die er afgelopen jaar zijn gevallen, dan vallen er aantal bevolkingsgroepen op. Allereerst is het opmerkelijk dat er dit jaar veel mensen tussen de 25 en 44 zijn komen te overlijden. Het percentage binnen deze leeftijdscategorie dat is komen te overlijden, is 26,5 groter dan de jaren hiervoor.

Of deze stijging binnen deze bevolkingsgroep te maken heeft met het virus, is nog niet duidelijk. Naast deze leeftijdscategorie is het ook opvallend dat er veel zwarte Amerikanen en Latino’s zijn gestorven ten gevolge van het coronavirus. 

Corona-teller.nl
corona a

De verkiezingscampagnes in de Verenigde Staten

Op 3 november is de presidentsverkiezing in de Verenigde Staten. In vrijwel elke verkiezingscampagne wordt de nadruk gelegd op de corona-aanpak. Dit heeft mede te maken met het feit dat er in de Verenigde Staten wereldwijd het meest positieve test zijn afgenomen.

Veel mensen hebben hierdoor kritiek op de aanpak van Donald Trump. Andere kandidaten beloven in hun campagne dat zij het Wanneer er wordt gekeken naar Coronavirus op een andere manier zullen bestrijden. 

Online Testen via Corona-teller.nl
☝15% korting op Coronatest met reisdocument☝
corona b

Hoeveel coronadoden zijn er in Nederland

Op dit moment zijn er in Nederland 6.814 mensen overlijden aan de gevolgen van het Covid-19. Het grootste gedeelte van de overleden personen bevindt zicht in Zuid-Holland en Noord-Brabant. Zo zijn er in Zuid-Holland 1.518 en in Noord-Brabant 1.611 mensen overleden door het coronavirus.

Naast het aantal sterfgevallen, zijn er ook erg veel mensen genezen van het virus. Het totaal aantal positieve tests in Nederland is namelijk 244.000. Waar het meest besmettingen zijn, is terug te zien in de coronakaart van Nederland.

Corona-teller.nl

Wat betreft de verandering in het aantal sterfgevallen is op dit moment nog niks concreets over te zeggen. Wel zijn er een aantal grafieken naar buiten waaruit blijkt dat het aantal extra sterfgevallen in Nederland niet veel is gestegen. 

👇Zoek het aantal besmettingen op woonplaats, regio of land👇

Online Testen via Corona-teller.nl
☝15% korting op Coronatest met reisdocument☝

Laat hieronder uw mening weten