Kuipers wil langetermijn aanpak voor corona

Ernst Kuipers had in zijn eerste week als minister van Volksgezondheid een duidelijke boodschap: We moeten leren leven met corona, want het virus gaat niet weg. De vraag is dus niet zozeer hoe we het virus moeten bestrijden, wel welke rol corona speelt in onze samenleving.

Is het nog mogelijk om van een crisis te spreken? Tijdens zijn eerste persconferentie over de kroningsmaatregelen op vrijdagavond zei Kuipers: “Die uitdrukking is al heel lang versleten.” Volgens de vorige voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ) is de situatie twee jaar na de eerste epidemie niet acuut meer.

Eigenlijk klopt de naam van het Outbreak Management Team (OMT) niet meer. “Kun je nog wel spreken van een uitbraak?” Kuipers wist het antwoord op deze vraag al. De eerste zin van zijn eerste persconferentie was een herhaling van de nieuwe koers. “De pandemie is na twee jaar een nieuwe fase ingegaan. Corona gaat niet snel weg. We zullen moeten wennen aan het leven met het virus.”

Kuipers: ‘Er wordt teveel gekeken naar zorgcapaciteit’

Kuipers verklaarde maandag op zijn eerste dag als minister dat hij “breder” naar de coronamethode wilde kijken. “Op dit moment is er veel aandacht voor één specifiek RIVM-model, betreffende voorspelde aantallen besmettingen en ziektegevallen.” Dit is volgens de minister veel te beperkt. Er moet bijvoorbeeld rekening worden gehouden met de economische gevolgen van het beleid.

Lees verder na de afbeelding

Ernst kuipers persconferentie met scherm
Minister Kuipers toont grafiek met de huidige coronacijfers en legt de impact van deze cijfers uit in de persconferentie

Kuipers bracht vrijdagavond nog een andere kwestie ter sprake. Twee op de drie jongeren zijn eenzaam als gevolg van de sluiting van scholen. “Onze jongeren moeten elkaar observeren en van elkaar leren. Ze zijn bijzonder kwetsbaar.”

Kuipers heeft met deze gevallen een zoektocht naar antwoorden op lange termijn aangezwengeld.Hugo de Jonge (thans minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) heeft steeds gewezen op de noodzaak om tot een conclusie te komen.

Hij bleef de miljoenen aanwezigen op persconferenties voorhouden dat het Coronaprobleem ooit zal eindigen. Met slogans als “We zijn er bijna!” en “We zijn er bijna!””Maar, niet helemaal. “Vaccinatie was “de uitweg” uit de situatie, volgens De Jonge.

De Jonge herzag zijn standpunt aanzienlijk later, eind november, toen vele rassen enorme gaten hadden geslagen in de verdedigingslinie die de vaccins moesten geven. “Het virus lijkt mijn soms onnodig harde aanpak in ieder geval niet erg te vinden.”

Corona blijft, er is een langetermijn aanpak nodig

Kuipers overtuiging dat corona een blijvertje is, geeft hem een unieke kijk op hoe de zorg georganiseerd moet worden. Op dit moment is een van de drie pijlers waarop de overheid haar keuzes baseert, het niet overbelasten van de gezondheidszorg. Naast het veiligstellen van ouderen en het in de gaten houden van het virus,

Kuipers zei vrijdag: “Ik draai het om. “Het gaat om de toegankelijkheid van de zorg. “Dat is een belangrijke prestatie voor Nederland, en die willen we behouden. Het heeft de potentie om ons allemaal op een gegeven moment te raken. Dat kan met COVID-19 te maken hebben, maar de kans dat het over iets anders gaat is veel groter. Ik wil die toegang altijd open laten, en die wordt regelmatig gehackt.”

Om Corona een plaats in de samenleving te geven, zoals Kuipers het formuleert, is een langetermijn strategie voor corona nodig. Dat is nog niet gebeurd, maar Kuipers garandeerde dat het aan het eind van de maand wel zal gebeuren.

Laat hieronder uw mening weten

Corona-teller.nl heeft geen verstandhouding met overheidsinstanties als GGD, RIVM of andere teststraten genoemd in artikelen en links. Dit is een ongebonden website met een eigen redactie