Beïnvloed corona het stemgedrag in 2021?

Het afgelopen jaar is er bijna niets anders in het nieuws geweest dan het coronavirus. Dat is logisch aangezien de hele wereld nog steeds midden in een pandemie zit. Daarom is het niet gek dat er veel in het nieuws komt over zaken als vaccins en coronamaatregelen. De afgelopen tijd is er één onderwerp geweest waar iedereen mee bezig was. Het gaat dan natuurlijk over de verkiezingen. Voor veel mensen leek het wel alsof meer mensen bezig waren met de verkiezingen dan andere jaren. Dat kan natuurlijk komen door het coronavirus, maar hoeveel invloed heeft het virus gehad op het stemgedrag van de Nederlanders?

Beïnvloed corona het stemgedrag in 2021? 1

Stemmen door corona

Er zijn veel mensen in Nederland die het niet eens zijn met het beleid van het kabinet. Dat komt meestal doordat zij de maatregelen zat zijn en vinden dat er snel versoepelingen moeten komen. Daarom is bij deze verkiezingen het standpunt van een politieke partij tegenover het wel of niet versoepelen van maatregelen voor veel kiezers erg belangrijk. Uit een representatief online onderzoek van onderzoeksbureau Ipsos blijkt dat de maatregelen vooral bij mensen die op Forum Voor Democratie hebben gestemd erg belangrijk waren in het maken van hun keuze. Mensen die op andere partijen stemden geven aan dat zij andere standpunten belangrijker vinden dan de coronamaatregelen.

Het belang van standpunten tegenover maatregelen

Het verschilt per partij heel erg hoe belangrijk de kiezers de coronamaatregelen vinden. Driekwart van de mensen die op FVD hebben gestemd gaven aan dat zij het standpunt tegenover de maatregelen het meest belangrijk vinden. Ook mensen die op de VVD stemden vinden maatregelen belangrijk, maar zij verdedigen juist het beleid van Mark Rutte. Bij lageropgeleiden gaf 49 procent aan dat ze de maatregelen erg belangrijk vinden. Onder de ondervraagden met een hogere opleiding was dat slechts 26 procent. Ook 50-plussers vinden de coronamaatregelen erg belangrijk. 40 procent geeft aan dat dit invloed had op de stemkeuze. 

corona verkiezingen

Het belang van andere onderwerpen

Toch geeft het grootste deel van de ondervraagden aan dat zij zich vooral hebben laten leiden door andere standpunten dan coronamaatregelen en het vaccinatiebeleid. Er waren verschillende onderwerpen die veel kiezers erg belangrijk vinden. Zo zijn normen en waarden, een betrouwbare overheid en sociale zekerheid voor veel mensen erg belangrijk. Wel werd duidelijk dat gezondheidszorg dit jaar belangrijker werd gevonden dan andere jaren. Bij partijen als GroenLinks, Volt en PVDD vonden kiezers klimaat en duurzaamheid erg belangrijk terwijl mensen die op FVD en VVD stemden hier nauwelijks door werden beïnvloed.

Laat hieronder uw mening weten

Corona-teller.nl heeft geen verstandhouding met overheidsinstanties als GGD, RIVM of andere teststraten genoemd in artikelen en links. Dit is een ongebonden website met een eigen redactie