corona Wuhan

Het is inmiddels al bijna anderhalf jaar geleden dat er voor het eerst iets in het nieuws kwam over het coronavirus. In deze nieuwsberichten werd al gevreesd voor een uitbraak van dit nieuwe virus, maar bij het horen van dit nieuws had niemand verwacht dat we zo lang in deze situatie zouden zitten. De eerste besmettingen werden gelinkt aan een markt in Wuhan in China. Waarschijnlijk is hier de eerste grote uitbraak van het coronavirus geweest die er voor heeft gezorgd dat de mensen de besmet raakten anderen konden besmetten. Toen was niemand zich bewust van het feit dat ze besmet waren met een nieuw en mogelijk dodelijk virus.

Online Testen via Corona-teller.nl
corona Wuhan

Bloedonderzoek

Er is weinig bekend over hoeveel mensen er tijdens de eerste golf in Wuhan besmet zijn geraakt met het coronavirus. Dat komt doordat we toen veel dingen niet wisten. Op dit moment is het heel gemakkelijk om een coronatest te doen, maar in het begin moest eerst gezocht worden naar een goede testmethode. Daarom is het lastig te zeggen hoeveel mensen er precies besmet zijn geweest in Wuhan. China heeft een onderzoek gedaan om hier meer duidelijkheid over te krijgen. Er werd gekeken naar antistoffen in het bloed van mensen uit Wuhan. Hieruit bleek dat er veel meer mensen besmet zijn geraakt dan vooraf werd gedacht. 6,9 procent van de inwoners van Wuhan had antistoffen tegen het coronavirus in het bloed.

630 duizend besmettingen

In het onderzoek was duidelijk terug te zien dat de eerste uitbraak van het virus op de markt in Wuhan was. Dat komt doordat je ziet dat in de wijken rondom de plaats van deze markt meer mensen zijn die antistoffen tegen het coronavirus in hun bloed hebben. Het zou hier in sommige wijken zelfs gaan om 13 procent van de inwoners.

Er zijn in Wuhan in totaal dus ongeveer 630 duizend mensen die antistoffen tegen het coronavirus in hun bloed hebben. Dat betekent dat de uitbraak van het virus veel groter is dan oorspronkelijk werd gedacht. Dit is gebleken uit cijfers die bekend zijn gemaakt door de Chinese versie van het RIVM. Tijdens een eerder onderzoek werd het percentage met antistoffen op 3,5 procent geschat.

Corona-teller.nl
corona test

Percentage in Nederland

In Nederland is ook gekeken naar het percentage van mensen die antistoffen tegen het coronavirus in hun bloed hebben. Dit werd gedaan door bloedbank Sanquin. Het opvallende hieraan is het feit dat het percentage mensen met antistoffen in Wuhan nog steeds lager is dan het percentage mensen in Limburg en Noord-Brabant. Dat lag namelijk rond de 10 procent. Dit is mogelijk te verklaren door de mutatie van het virus. Vlak voordat het virus in Europa kwam muteerde het virus. Het is mogelijk dat het zich hierdoor makkelijker heeft kunnen verspreiden toen de eerste mensen in Nederland besmet raakten.

👇Zoek het aantal besmettingen op woonplaats, regio of land👇

Online Afspraak maken via Corona-teller.nl
Online Testen via Corona-teller.nl

Laat hieronder uw mening weten