De Britse mutaties van het coronavirus zijn ook ontdekt in Nederland

Het gaat de afgelopen tijd niet goed met de strijd tegen het coronavirus. Zo is het aantal besmettingen per dag in Nederland snel opgelopen. Hierdoor zijn er maatregelen genomen en gelden er op dit moment strenge regels. Daarnaast is er in Groot-Brittannië ook een mutant van het coronavirus ontdekt. Bij veel mensen zorgt dit voor angst en onzekerheid.

De Britse mutant van het coronavirus is ook in Nederland ontdekt

Afgelopen dinsdag heeft minister de Jonge laten weten dat er ook twee personen in Nederland besmet zijn geraakt met de Britse mutatie van het coronavirus.  De besmettingen die in Nederland tot stand zijn gekomen, zijn in Amsterdam. 

Het opmerkelijke aan de twee besmette personen in Amsterdam is dat zij niet in Groot-Brittannië. Dit duidt er dan ook op dat het virus momenteel al door Nederland rondwaart. Bovendien staan de twee besmettingen los van elkaar en is de kans groot dat er inmiddels meer mensen besmet zijn geraakt met deze variant. 

De Britse variant van het coronavirus is in Nederland bij een steekproef ontdekt

Wekelijks kijkt het RIVM naar de verschillende genetische versies van het coronavirus. Hiervoor kijken ze bij 500 positief geteste mensen naar de eigenschappen van het virus. Tijdens 2 steekproeven van 500 man, zijn er dus 2 personen ontdekt. Aangezien er afgelopen week 130.000 mensen positief getest zijn op het coronavirus, is de kans groot dat het aantal aanzienlijk hoger ligt dan 2. De precieze aantallen zijn op dit moment nog onbekend.

corona mutatie Nederland

De Britse variant is gevaarlijker

Pas afgelopen weekend is naar voren gekomen dat de Britse variant van het coronavirus gevaarlijker is. Het gaat er hierbij voornamelijk om dat het virus zich stukken sneller kan verspreiden. Volgens de overheid in Engeland gaat het om een 70% snellere verspreiding. Of dit daadwerkelijk het geval is, moet nog onderzocht worden.

Geen extra maatregelen in Nederland

Dat de Britse mutatie van het coronavirus in Nederland is ontdekt, betekent niet dat er extra maatregelen getroffen worden. De maatregelen in Nederland zijn op dit moment al erg streng, waardoor het dus niet nodig is om dit nog verder aan te scherpen. Bovendien moet er eerst duidelijk aangetoond kunnen worden dat de mutatie zich daadwerkelijk sneller verspreidt. Wel wordt er een uitgebreider onderzoek gedaan naar de twee besmette personen in Nederland. Zo wordt er nauwkeurig onderzoek gedaan naar waar het virus is overgedragen. Daarnaast wordt er ook gekeken naar waar deze twee personen in de tussentijd allemaal zijn geweest. Mocht de mutant toch erg gevaarlijk blijken te zijn, dan kan er ingegrepen worden/

Laat hieronder uw mening weten

Corona-teller.nl heeft geen verstandhouding met overheidsinstanties als GGD, RIVM of andere teststraten genoemd in artikelen en links. Dit is een ongebonden website met een eigen redactie