Deze industrieën zijn enorm veranderd door Corona

De Corona pandemie heeft ernstige gevolgen gehad voor vele bedrijfstakken. Terwijl de meeste getroffen economische sectoren hebben geleden onder de beperkingen, zijn er ook industrieën geweest die hebben geprofiteerd van de wereldwijde Covid 19 epidemie.

Dit zijn bijvoorbeeld online casino’s met 777 blackjack, maar ook andere detailhandelaren die online aanwezig waren. Door de aanhoudende werktijdverkorting hadden Nederlanders meer tijd om hun favoriete spellen in online casino’s te spelen of om online te winkelen.

Gokken boomt op internet, maar lokale aanbieders zwaar getroffen

Door de contactbeperkingen was het niet mogelijk om zoals gewoonlijk bijeen te komen om te gokken. Naast kruidenierswinkels waren er landelijke sluitingen, wat uiteraard ook gevolgen had voor regionale casino’s. Door de constante bereikbaarheid op het net heeft de online gokindustrie echter een forse toename van spelers met echt geld gekregen. Online casino’s kunnen daarom met recht de winnaars van de Coronavirus worden genoemd.

De relatief lage inkomsten van Nederlandse online casino’s zijn het gevolg van het feit dat gokken op internet tot 2021 nog strikt verboden was. Door de wetswijziging in april 2021 is de weg naar het winnen van geld op internet echter vrij geworden. In het najaar van het volgende jaar heeft de Nederlandse overheid 22 vergunningen afgegeven. Alle Nederlanders mogen nu volledig legaal in deze online casino’s spelen. 

Voor de veiligheid van de spelers worden de gerenommeerde aanbieders voortdurend gecontroleerd. Deze controlerende instantie ontbreekt echter voor gokaanbieders die zonder vergunning gokken via internet aanbieden.

Auto-industrie bijzonder hard getroffen door Corona: fabrieken gesloten in China

In april 2020, kort na het uitbreken van de Corona pandemie in Europa, kreeg de auto-industrie een zware klap te verwerken. Autofabrikanten konden lange tijd geen reserveonderdelen bijbestellen, leveranciers uit China en andere Aziatische landen waren niet meer bereikbaar. Hoewel deze industrie zich tegen het einde van het jaar enigszins kon herstellen, werden de autoconcerns reeds in het voorjaar van het volgende jaar geconfronteerd met nieuwe bevoorradingsproblemen. 

Hoewel de productie-index zich tegen het einde van 2022 had hersteld, is de automobielindustrie er tot dusver niet in geslaagd terug te keren naar het niveau van vóór de uitbraak van het gevaarlijke ademhalingsvirus voor motorvoertuigen en auto-onderdelen.

Veel kleine bedrijven moeten faillissement aanvragen door langdurige sluitingen

Vooral in kleine en middelgrote ondernemingen heeft de crisis tot een groot aantal insolventies geleid. Vooral in de dienstensector konden veel lokale ondernemingen de aanhoudende beperkingen niet overleven:

  • Gastronomie
  • Horeca
  • Kappers
  • Amusementsindustrie (Escape Rooms en andere vrijetijdsactiviteiten)
  • Autoreparatiebedrijven

Via diverse overheidssubsidies konden in alle sectoren leningen worden afgesloten om zich te beschermen tegen een bedrijfssluiting. Er waren diverse subsidies beschikbaar voor zelfstandigen en freelancers die te lijden hadden onder de gevolgen van de Corona-crisis. Alleen degenen die tijdens de lange periode van landelijke contactbeperkingen financieel het hoofd boven water konden houden, voorkwamen insolventie.

Toeristische sector bijzonder hard getroffen door Corona

Elk land had verschillende in- en uitreisvoorschriften, die verwarrend waren voor toeristen. Bovendien was er de persoonlijke angst om de gevaarlijke longziekte op te lopen wanneer men naar het buitenland reisde. Tijdens de pandemie hebben de autoriteiten herhaaldelijk reiswaarschuwingen gegeven en veiligheidsinstructies herzien.  Uiteindelijk mochten alleen mensen die tegen Corona waren ingeënt het land verlaten of binnenkomen. 

Op de beurs zijn de gevolgen van de pandemie van Corona vooral zichtbaar in de aandelenkoersen van de verschillende bedrijven in de toeristische sector. Ook nu nog hebben de bekende bedrijven zich niet volledig kunnen herstellen van de enorme verliezen.

Effecten van coronabeperkingen in de horeca en de reisbranche

Lange tijd moesten restaurants en hotels het helemaal zonder gasten stellen. Wie niet zelf wilde koken liet iets bezorgen via internet. In de bezorgdienst is de omzetdaling dus minder groot, al was er ook in deze sector sprake van werktijdverkorting en de daarmee gepaard gaande inkomstenderving. 

Sindsdien is er echter in veel horecabedrijven een gebrek aan capabel personeel. De reden is dat werknemers een crisisbestendige baan hebben gezocht of hun activiteiten steeds meer hebben verlegd naar het internet. Om ondanks de welig tierende pandemie toch weer gasten te kunnen ontvangen in hotels en pensions, moest een functioneel hygiëneconcept worden gepresenteerd. 

Naast kamerverhuur draagt ook de verhuur per uur van grote zalen bij tot de regelmatige omzet van veel hotelbedrijven. Het aantal deelnemers aan congressen en vergaderingen werd door de overheid echter zo beperkt dat ook deze bronnen van inkomsten voor de sector hard werden getroffen.

Covid 19 virus zet gezondheidszorg op zijn kop: ziekenhuizen overbelast

In de gezondheidssector heeft de Corona pandemie op verschillende manieren gevolgen gehad. De intensive care-afdelingen van veel ziekenhuizen in Nederland waren maandenlang overbelast. Patiënten die niet levensbedreigend ziek waren, moesten soms maandenlang op behandeling wachten. Door de explosie van nieuwe gevallen per dag werd de capaciteit gewoonweg tot het uiterste opgerekt. 

Bovendien was er een hoog ziekteverzuim onder het personeel omdat het Corona-vaccin in het begin nog niet bestond. Om het besmettingsrisico te beperken, konden Nederlanders echter steeds meer gebruik maken van de digitale diensten van hun huisarts. Wie alleen een recept nodig had, kon dat digitaal via internet krijgen. Zelfs voor een ziekmelding hoefde men door Corona niet meer naar de huisartsenpost. 

Inmiddels is de gezondheidszorg grotendeels weer normaal gaan functioneren, alleen de maskerplicht geldt nog in alle klinieken en zorginstellingen.

Corona en de detailhandel: Boost voor de digitalisering van bedrijven

Door de landelijke winkelsluitingen werd de hele detailhandel in Nederland zwaar getroffen door de pandemie. Veel winkeliers zagen dit als een kans en verlegden hun activiteiten naar het internet. Toch moesten vooral kleine familiebedrijven hun deuren sluiten nadat er lange tijd geen lokale verkoop mogelijk was. 

Naast de vele faillissementen veranderde de detailhandel gedurende ongeveer twee jaar in die zin dat het aantal klanten dat tegelijkertijd in het pand mocht komen, sterk werd beperkt. Door de verandering in het koopgedrag ontstonden er knelpunten in de bevoorrading en ontbraken sommige producten volledig uit de schappen.

Corona en de kunst: muzikanten en andere kunstenaars lijden onder ernstig verlies van inkomsten

Het was niet mogelijk om op Corona naar de bioscoop te gaan. Veel filmproducties werden daarom uitgesteld, en ook het filmen werd ernstig gehinderd door de corona-beperkingen. In de muziekindustrie waren de afgelaste grote evenementen een te grote uitdaging, vooral voor minder bekende artiesten. Sommige musici konden zelfs tijdens de pandemie de aandacht trekken via “kamermuziek” die live vanuit huis werd uitgezonden. 

Over het geheel genomen had de muziekwereld echter, net als veel andere bedrijfstakken, te lijden onder voortdurende inkomstenderving. Sommige concertpromotors zijn in de media bekritiseerd vanwege problemen bij het terugkrijgen van tickets voor geannuleerde concerten.

Laat hieronder uw mening weten

Corona-teller.nl heeft geen verstandhouding met overheidsinstanties als GGD, RIVM of andere teststraten genoemd in artikelen en links. Dit is een ongebonden website met een eigen redactie