Harde aanpak illegale casino’s zonder Cruks in Nederland

De Kansspelautoriteit (KSA) is in Nederland verantwoordelijk voor het toezicht op kansspelen. Sinds de introductie van de wet Kansspelen op afstand (Koa) is ook het Cruks register in werking getreden. Casino’s die over een Nederlandse vergunning beschikken zijn verplicht het Cruks te raadplegen voordat ze een speler toelaten tot het casino (dit geldt voor zowel fysieke als online casino’s). In Cruks staan namelijk personen die uitgesloten zijn van deelname aan kansspelen vanwege een gokverslaving. De KSA neemt haar toezichthoudende taken zeer serieus en schroomt dan ook niet om stevig in te grijpen mocht dat nodig zijn. 

Aanpak KSA wordt dwingender

De KSA is de laatste tijd steeds harder gaan optreden tegen casino’s die geen gebruik maken van Cruks, zonder vergunning aanbod exploiteren, zich niet houden aan de regels omtrent spelaanbod, of de reclame code overreden. Er zijn al verschillende uitbaters op het matje geroepen en beboet voor het niet naleven van de regels.

Een recent voorbeeld hiervan is de boete van € 500.000,- die de KSA heeft opgelegd aan Fair Play Casino. Dit casino had in de periode van augustus 2020 tot en met januari 2021 geen gebruik gemaakt van Cruks en had daarnaast ook geen goed systeem voor het voorkomen van witwassen. De KSA heeft hierdoor besloten om een boete op te leggen en heeft het casino opgedragen om binnen zes weken alsnog aansluiting te zoeken bij Cruks.

De KSA blijft dus streng toezien op de naleving van de regels omtrent het gebruik van Cruks. Casino’s die geen gebruik maken van het register lopen het risico op hoge boetes en andere sancties. Dit is bedoeld om gokverslaving te voorkomen en te zorgen voor een veilige en verantwoorde deelname aan kansspelen in Nederland.

Het casino zonder Cruks wordt hard aangepakt

Naast de boete die Fair Play Casino heeft gekregen, hebben ook verschillende illegale online kansspelaanbieders recentelijk boetes ontvangen van de Kansspelautoriteit vanwege het ontbreken van de juiste vergunningen. 

Een voorbeeld hiervan is de boete van €400.000,- die in december 2021 is opgelegd aan MMBE BV, een bedrijf dat de online kansspelwebsite Supergame exploiteert. Het bedrijf bood in Nederland kansspelen aan zonder de benodigde vergunning van de Kansspelautoriteit en was bovendien niet aangesloten bij Cruks. Hierdoor kon het bedrijf niet controleren of spelers opgenomen waren in het register van uitgesloten spelers. Dit was voor de KSA aanleiding om een hoge boete op te leggen.

Een ander voorbeeld is de boete van €250.000 die in oktober 2021 is opgelegd aan Gaming Innovation Group (GIG), het moederbedrijf van verschillende online kansspelwebsites, waaronder Rizk.com en Guts.com. Ook dit bedrijf bood in Nederland kansspelen aan zonder vergunning en was niet aangesloten bij Cruks. Daarnaast had het bedrijf onvoldoende maatregelen genomen om witwassen te voorkomen.

De Kansspelautoriteit is dus zeer actief in het aanpakken van illegale kansspelaanbieders die geen aansluiting hebben bij Cruks. Naast hoge boetes kan de KSA ook andere maatregelen nemen, zoals het blokkeren van websites of het opleggen van bestuurlijke boetes aan individuele bestuurders. Het doel is om het aanbod van kansspelen in Nederland veilig en betrouwbaar te houden en zo gokverslaving en andere problemen te voorkomen.

Het Cruks en gokken zonder Cruks nader uitgelegd 

Cruks staat voor het Centraal Register Uitsluiting Kansspelen. Het is een register waarin personen worden opgenomen die zijn uitgesloten van deelname aan kansspelen vanwege een gokverslaving. Cruks is in 2021 in Nederland geïntroduceerd als onderdeel van de nieuwe kansspelwetgeving. Het casino zonder vergunning is dus niet langer toegestaan. 

De nieuwe kansspelwetgeving maakt het mogelijk om vergunningen te verlenen aan aanbieders van kansspelen, zowel online als offline. Het doel hiervan is om het aanbod van kansspelen veiliger en betrouwbaarder te maken en gokverslaving  te voorkomen. Een belangrijk onderdeel van de nieuwe wetgeving is dus de verplichting voor kansspelaanbieders om aangesloten te zijn bij Cruks.

Een Cruks inschrijving kan zowel vrijwillig als onvrijwillig plaatsvinden. De duur van de inschrijving is 6 maanden, hetgeen betekent dat een geregistreerde voor die periode niet langer fysiek of online kan gokken. Voortijdig bij Cruks uitschrijven is niet mogelijk. Het Cruks omzeilen is wel mogelijk door jezelf aan te melden bij een online casino zonder Cruks. Dit type casino’s staat niet onder toezicht van de KSA en mag dan ook niet legaal opereren in Nederland. Kansspelaanbieders zijn vervolgens verplicht om dit register te raadplegen voordat ze een speler toelaten tot het casino of de online kansspelwebsite. Als blijkt dat een persoon in het register staat, mag hij of zij niet worden toegelaten tot het spelaanbod. Volgens www.casinozondervergunning.co is dit alles ter bescherming van de individuele speler en het gokken zonder Cruks verder terug te dringen. Dit is een belangrijke bijdrage aan het verminderen van de schade die gokverslaving veroorzaakt, zoals financiële problemen, relationele problemen en gezondheidsproblemen.

Een nadeel van Cruks is dat het niet perfect is. Het register is namelijk niet volledig, omdat het op vrijwillige basis is en niet iedereen zich laat inschrijven. Daarnaast is er het risico dat personen die in het register staan, toch deel kunnen nemen aan kansspelen als ze bijvoorbeeld een valse identiteit gebruiken. Doordat het Cruks relatief eenvoudig te omzeilen is gaan veel spelers in de parktijk gewoon door met online gokken, maar dan bij een buitenlands casino.

Meer maatregelen tegen online casino’s 

In verschillende landen is de regelgeving rondom online casino’s aangescherpt in de afgelopen jaren. Dit heeft voornamelijk te maken met de toename van online gokken en de gevolgen daarvan, zoals gokverslaving en financiële problemen. Eén van de belangrijkste maatregelen die worden genomen om deze problemen aan te pakken is het beperken van reclame voor online casino’s.

In veel landen, zoals het Verenigd Koninkrijk, zijn er regels ingevoerd die het adverteren van online gokken aan banden leggen. Zo mogen gokbedrijven bijvoorbeeld niet meer adverteren tijdens live sportevenementen op televisie en zijn er strikte regels voor online advertenties. Ook moeten gokbedrijven duidelijk aangeven dat gokken verslavend kan zijn en dat het alleen bedoeld is voor volwassenen.

Daarnaast worden er in sommige landen ook technische maatregelen genomen om online gokken te beperken. Zo moeten spelers in het Verenigd Koninkrijk bijvoorbeeld eerst een verificatieproces doorlopen voordat ze kunnen beginnen met spelen, om te voorkomen dat minderjarigen kunnen gokken. Ook zijn er limieten ingesteld voor de hoogte van inzetten en verliezen.

In de toekomst zullen de regels rondom online gokken waarschijnlijk nog verder worden aangescherpt. Zo wordt er bijvoorbeeld gekeken naar het verbieden van bonussen en gratis spins, omdat deze kunnen leiden tot meer gokgedrag en uiteindelijk gokverslaving. Ook wordt er onderzoek gedaan naar de mogelijkheid om gokbedrijven verplicht te stellen om financiële bijdragen te leveren aan programma’s voor gokverslaving.

Al met al is er wereldwijd steeds meer aandacht voor de risico’s van online gokken en worden er strengere maatregelen genomen om deze risico’s te beperken. Dit zal waarschijnlijk leiden tot een verdere beperking van reclame voor online casino’s en meer technische maatregelen om het gokken te beperken.

Verwachting strengere spellimieten

Het is de verwachting dat in de toekomst ook strengere spellimieten worden ingevoerd om de risico’s van online gokken verder te beperken. Kansspelautoriteit (KSA) voorzitter René Janssen heeft in het verleden al aangegeven dat hij voorstander is van het verlagen van de stortingslimieten bij online casino’s. Hij vindt dat de huidige limieten te hoog liggen en dat dit kan leiden tot meer gokgedrag en uiteindelijk gokverslaving.

Minister Jan van Dijk van Justitie en Veiligheid heeft inmiddels gereageerd op de uitspraak van Janssen en heeft aangegeven dat de regering serieus overweegt om stortingslimieten in te voeren. Ook minister van Binnenlandse Zaken Raymond Knops heeft aangegeven voorstander te zijn van strengere maatregelen om online gokken te beperken, waaronder het instellen van een maximumbedrag dat spelers per maand kunnen inzetten.

Kijken naar het buitenland

In België is er recentelijk aangekondigd dat de spellimieten zullen worden aangescherpt. Spelers zullen bijvoorbeeld nog maar maximaal 400 euro per week kunnen inzetten, in plaats van de huidige limiet van 500 euro. Ook zullen er limieten worden gesteld aan het aantal spellen dat spelers per uur kunnen spelen.

Het is dus duidelijk dat er in verschillende landen strengere maatregelen worden genomen om de risico’s van online gokken te beperken. Of Nederland een van de voorlopers zal worden op het gebied van strenge casino regelgeving is nog niet helemaal duidelijk. Hoewel er wel stappen worden gezet in die richting, heeft Nederland nog steeds een relatief liberaal klimaat wat betreft gokken en zal het waarschijnlijk nog wel even duren voordat er vergelijkbare maatregelen worden genomen als in bijvoorbeeld het Verenigd Koninkrijk of België. Het is echter wel duidelijk dat er steeds meer aandacht komt voor de risico’s van online gokken en dat de regelgeving op dit gebied in de toekomst waarschijnlijk nog verder zal worden aangescherpt.

.

Laat hieronder uw mening weten

Corona-teller.nl heeft geen verstandhouding met overheidsinstanties als GGD, RIVM of andere teststraten genoemd in artikelen en links. Dit is een ongebonden website met een eigen redactie