coronavirussss

De afgelopen weken daalt het aantal corona besmettingen met flinke getallen. Zo hadden we gister nog maar 3.500 nieuwe besmettingen. Vandaag ligt het aantal nieuwe corona besmettingen hoger. Zo zijn er vandaag 4.060 nieuwe besmettingen ontdekt. Dat het aantal bijna 600 hoger ligt, betekent niet direct dat er een groei is in het aantal besmettingen. Het zou namelijk ook te maken kunnen hebben met onnauwkeurigheden in de telling. Het is daarom aan te raden om voornamelijk naar het wekelijks aantal nieuwe besmettingen te kijken. Het wekelijks aantal besmettingen is de afgelopen maand flink gedaald.

Corona-teller.nl

De corona lockdown is verlengd

De snelle opmars van de Britse mutant zorgt ervoor dat er nauwelijks versoepelingen mogelijk zijn. Op het moment dat er regels wegvallen, kan dit ertoe leiden dat het aantal besmettingen fors omhoog schiet. Er is dan ook besloten om de huidige lockdown te verlengen tot begin maart. 

coronavirussss

Hoe zit het met de avondklok?

Rondom de avondklok is er erg veel ophef geweest. Veel mensen zien de avondklok als een beperking op de vrijheid. Tijdens de aankondiging van de avondklok is er dan ook bij vermeld dat dit de eerste maatregel zou zijn die zou komen te vervallen. Wat betreft de verlenging van de avondklok is er nog niet veel concreets gezegd. Echter, als de corona besmettingen niet stijgen de komende dagen, dan is het mogelijk dat de avondklok 10 februari komt te vervallen. Om hier daadwerkelijk een beslissing over te kunnen maken, zal eerst het OMT de situatie moeten bekijken.

Corona-teller.nl

Tweederde van corona besmettingen gaat om Britse mutant

De Britse mutant van het coronavirus heeft zich snel weten te vestigen in Nederland. Zo gaat het bij tweederde van de besmettingen om de Britse mutant van het coronavirus. Aangezien de Britse mutant zich zo snel verspreidt, is de kans groot dat we te maken krijgen met een derde corona golf. Het R-getal van de Britse mutant ligt nu op 1,3 en dat is veel te hoog.

corona Nederland

Basisscholen in kinderopvang weer open

De basisscholen en de kinderopvang gaan vanaf 8 februari open. Dit omdat kinderen volgens onderzoek minder bijdragen aan de verspreiding van het coronavirus. Bovendien is de schade die er door het sluiten van de deuren wordt opgelopen erg groot.

Corona-teller.nl

De winkels zijn open voor afhaal

Naast dat de basisscholen weer open gaan, gaan ook de winkels weer open. Zo mogen zij telefonisch of via een website producten verkopen en dit op locatie laten afhalen. Wel moet er een tijdsverschil van 4 uur zitten tussen het moment van bestellen en afhalen. Dit om te voorkomen dat er alsnog veel mensen naar de stad gaan en ter plekke een bestelling doen via het internet.

👇Zoek het aantal besmettingen op woonplaats, regio of land👇

Corona-teller.nl

Laat hieronder uw mening weten