Coronavirus voor ‘arme’ Nederlanders 2x zo vaak fataal

Door de coronacrisis worden veel dingen die niet helemaal in orde zijn in onze samenleving pijnlijk duidelijk. Hierbij kun je bijvoorbeeld denken aan de zorgsector. Er is jarenlang flink bezuinigd op deze sector en bovendien heeft er een privatisering plaatsgevonden. Dit heeft er bijvoorbeeld voor gezorgd dat de afgelopen jaren het aantal bedden op de intensive care afdelingen van ziekenhuizen sterk is afgenomen. Bovendien is er veel minder personeel in de zorgsector. In tijden van crisis zoals op dit moment aan de hand is, worden dit soort dingen op een vervelende manier duidelijk. Er waren in Nederland bijvoorbeeld zo weinig plekken op de IC’s dat patiënten naar Duitsland moesten worden vervoerd om behandeld te worden. 

corona inkomen

Gegevens van het CBS 

‘Arme’ Nederlanders liepen tijdens de eerste golf van het besmettingen volgens gegevens van het CBS ongeveer twee keer zo veel kans om te overlijden aan het coronavirus als ‘rijke’ Nederlanders. Dit verschil wordt natuurlijk niet direct veroorzaakt door het inkomen van deze mensen, maar toch lijkt dat grote invloed te hebben op de algemene gezondheid van mensen. Daarom is het ook logisch dat mensen die rijker en dus over het algemeen gezonder zijn een lagere kans hebben om te overlijden aan het coronavirus. Als je gezonder bent heb je over het algemeen een beter immuunsysteem waardoor je lichaam zich beter kan beschermen tegen het coronavirus. 

Gezondheidskloof

Het coronavirus laat op een pijnlijke manier zien hoe groot de gezondheidskloof in Nederland op dit moment is. Je kunt hieraan ook merken hoe groot het verschil tussen arm en rijk op verschillende vlakken in de samenleving is. Het verschil in kans om te overlijden aan het coronavirus is volgens het CBR het grootst onder de Nederlanders van 70 jaar en ouder. Bij deze groep mensen had de armste 20 procent ongeveer drie keer zo veel kans om te overlijden als zij besmet raakten met het coronavirus als de rijkste 20 procent. Naast mensen met een lager inkomen zijn ook mensen met een migratie-achtergrond oververtegenwoordigd in de sterftecijfers. 

corona steun

Etnische minderheden

Op de intensive care afdelingen van ziekenhuizen zijn volgens de gegevens van het CBS relatief veel etnische minderheden. Dat gaven artsen tijdens de eerste golf van coronabesmettingen ook al aan. De verhoogde kans om te overlijden aan het coronavirus bij mensen met lagere inkomens is volgens Maria van den Muijsenbergh, hoogleraar gezondheidsverschillen aan de Radboud Universiteit in Nijmegen vrij logisch. Het is al langer bekend dat mensen met een lager inkomen en een lagere opleiding(deze twee gaan vaak samen) minder gezond zijn. Hierdoor is het vrij logisch dat zij kwetsbaarder zijn voor het coronavirus. 

Tags

Laat hieronder uw mening weten

Corona-teller.nl heeft geen verstandhouding met overheidsinstanties als GGD, RIVM of andere teststraten genoemd in artikelen en links. Dit is een ongebonden website met een eigen redactie