Geen mondkapjesplicht in de stemlokalen

Minister Hanke Bruins Slot (Binnenlandse Zaken) heeft in een brief aan de Tweede Kamer aangekondigd dat mondkapjes niet verplicht zijn in stemlokalen voor gemeenteraadsverkiezingen en dat ook een afstand van 1,5 meter niet vereist is. In stembureaus zullen wel hygiëne- en veiligheidsprocedures worden toegepast.

De stembureaus zijn zo ingericht dat kiezers die anoniem wensen te blijven, dat ook kunnen doen. Ook de handcontactpunten worden regelmatig schoongemaakt. Op maandag 14 en dinsdag 15 maart vindt de vervroegde stemming plaats om ervoor te zorgen dat kiezers tijdens de stille uren voldoende gelegenheid hebben om te stemmen.

Lokale overheden kunnen gratis zelftests bestellen voor hun stembureauleden en stemopnemers. Volgens de regering is een zelftest niet verplicht, en mag het afleggen ervan geen voorwaarde worden voor stembureauleden.

De landelijke coronamaatregelen voor evenementen gelden tijdens verkiezingsdebatten en uitslagenavonden die gemeenten van plan zijn te houden. Tot en met aanstaande vrijdag moet de coronapas worden laten zien en zal het nachtleven om 1 uur ’s nachts sluiten. Deze regels komen vrijdag te vervallen, hoewel een aantal basisvoorzorgsmaatregelen, zoals ventilatie, nog wel moeten worden genomen. Als meer dan 500 personen een debat of uitslagenavond in een overdekte zaal bijwonen en er geen zitplaatsen meer beschikbaar zijn, is een toegangscontrole verplicht.

Bovendien beveelt de minister aan dat de steden een webcast aanbieden “zodat personen die de vergadering liever thuis volgen, dat ook kunnen doen“.

Laat hieronder uw mening weten

Corona-teller.nl heeft geen verstandhouding met overheidsinstanties als GGD, RIVM of andere teststraten genoemd in artikelen en links. Dit is een ongebonden website met een eigen redactie