Raad van State adviseert: geen verlenging coronawet

De tijdelijke Coronamaatregelen kunnen binnenkort niet meer worden verlengd, zo blijkt uit een nieuw advies dat de Raad van State dinsdag heeft uitgebracht. De Coronamaatregelen zijn gebaseerd op de Tijdelijke Wet Maatregelen COVID-19, die elke drie maanden moet worden verlengd. De huidige termijn loopt af op 1 maart, maar de regering heeft verklaard dat zij wil dat deze wordt verlengd tot 1 juni.

Hoewel de Raad van State de meest recente uitbreiding erkent, stelt hij ook de vraag wanneer de huidige crisis niet langer een “directe bedreiging” zal zijn en “op welk moment de huidige crisis zal overgaan in een (min of meer) normale situatie”.

De Raad constateert ook een afnemende steun voor de coronamaatregelen. Bovendien zijn recente initiatieven snel en aanzienlijk teruggedraaid. De Raad is dan ook van oordeel dat de tijd nadert om een groot deel van de Coronawet in te trekken.

De wet op de volksgezondheid moet “zo snel mogelijk” worden herzien, aldus de raad, zodat de coronawet niet langer nodig is.

Het Huis van Afgevaardigden stemde eerder deze maand om extra controle uit te oefenen op het mechanisme voor de verlenging van het statuut. Traditioneel kon het Huis zich pas uitspreken over de verlenging van de Coronawet nadat die had plaatsgevonden.

Zowel de Senaat als het Huis van Afgevaardigden zullen in de toekomst vooraf hun goedkeuring moeten verlenen. De gevraagde verlenging tot 1 juni valt nog niet onder deze nieuwe aanpak.

Laat hieronder uw mening weten

Corona-teller.nl heeft geen verstandhouding met overheidsinstanties als GGD, RIVM of andere teststraten genoemd in artikelen en links. Dit is een ongebonden website met een eigen redactie