10 tips over goede ventilatie in scholen

Sinds 15 januari is het Nederlandse onderwijs weer volledig open. Nederlandse scholen zijn hier zeer opgelucht over, maar toch zijn er nog strenge regels waar aan gehouden moet worden. De nieuwe quarantaineregels gaan over het handenwassen, regelmatig zelftesten en goed ventileren. Deze regels zijn opgesteld om het onderwijs wel open te kunnen gooien, terwijl er nog voorzichtig moet worden omgegaan met potentiele infecties door de dominante Omikron-variant. Over deze laatste regel hebben onderzoekers zich gebogen.

Ze hebben bestudeerd hoe corona zich in gesloten ruimtes verspreidt, waarbij ze 10 tips hebben opgesteld om schoolbestuurders en -directeuren te helpen een beslissing te nemen of ze luchtreinigingsinstallaties nodig hebben of moeten gebruiken.

Allereerst, het is algemeen bekend dat een goede ventilatie de kans verkleint dat het coronavirus overgedragen kan worden. Toch hebben sommige scholen moeite met het verzorgen van goede en voldoende ventilatie.

Ramen kunnen bijvoorbeeld niet of gedeeltelijk open. In sommige gevallen kunnen ramen helemaal niet open vanwege het lawaai en de geur van langsrijdend verkeer in drukke plekken. Schoolhoofden overwegen nu om luchtreinigingstechnologieën te gebruiken om de luchtkwaliteit te verbeteren. Deze technologische apparaten zuigen de lucht op en filteren deze om de coronadeeltjes te verwijderen. Deze apparaten kunnen ook de lucht blootstellen aan een desinfecterend ultraviolet licht.

De University of Leeds is betrokken geweest bij een grootschalig wetenschappelijk onderzoek naar de effectiviteit van twee soorten ventilatietechnieken in scholen. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door het Centre for Applied Education Research in Bradford. Deze resultaten zullen later in het jaar openbaar worden gemaakt.

Verwachtingen van het onderzoek

Onderzoekers hebben een verwachting gedaan. Ze denken dat de apparaten een positief effect zullen hebben op het verbeteren van de luchtkwaliteit. Om scholen te helpen beslissen of deze technologieën voor hen zou werken hebben deze onderzoekers en academici een gids opgesteld. Deze is terug te vinden op de TES-website.

Een vooraanstaand deskundige op het gebied van ventilatiegebruik voor het tegengaan van ziekteverwekkers, en professor van de School of Civil Engeneering in Leeds, Cath Noakes, geeft aan: “Luchtzuiveringstechnologieën zijn geen wondermiddel om infecties onder controle te houden: ze kunnen een aanvulling vormen op ventilatie, maar deze niet vervangen. Scholen moeten dus nadenken over de volgende vraag: is het beter te investeren in een betere ventilatie of in luchtreinigingsapparatuur

Natuurlijk zullen sommige scholen moeite hebben om de ventilatie te verbeteren zonder aanzienlijke investeringen te doen, en dan zal luchtreinigingstechnologie waarschijnlijk een goede keuze zijn. Maar er moet goed worden nagedacht over hoe het systeem wordt geconfigureerd zodat het zo effectief mogelijk is.”

10 tips aan schooldirecties

Onderstaande 10 tips zijn gericht aan schoolleiders om hun ventilatie goed te organiseren.

  • Ventilatie verbeteren

Het gebruik van kooldioxidemonitors kunnen de luchtkwaliteit meten. Indien deze meting in een gevuld klaslokaal wordt gedaan, en er meer dan 1500 deeltjes per ppm wordt gemeten, vraagt dit lokaal om een verbetering in de luchtreiniging.

  • Evalueren of de technologie voor luchtreiniging een waardevolle investering is

Deze luchtreinigingstechnologie kan een belangrijke maatregel en coronaregel zijn om de overdracht van corona in te dammen en tegen te gaan. Er zijn ook andere voordelen. De filtering van de lucht zorgt ervoor dat andere deeltjes zoals roet, pollen en stof verwijderd worden. Voor mensen met astma biedt de technologie het voordeel dat de blootstelling aan hooikoortsallergenen of verontreinigende stoffen uit het verkeer verminderd wordt.

De overweging voor het aanschaffen van een luchtreinigingstechnologie is een lastige keuze, waarbij men moet nagaan of de investering nodig is. Men moet kijken naar de kortetermijnoplossing, totdat de ventilatie verbeterd kan worden, of dat deze investering voor de lange termijn nodig is om een gezonde leer- en leefomgeving te creëren.

  • Kosten en baten

Deze technologieën kosten tussen de 100 en 1500 euro en kunnen variëren in kwaliteit en effectiviteit. De reiniging verwijderd waarschijnlijk niet alle deeltjes, en voorkomt niet dat het virus zich zal verspreiden onder leerlingen die in elkaars onderlinge afstand komen. Toch kan de investering in het verbeteren van de ventilatie, op de lange termijn, een groter rendement opleveren.

  • Kies de juiste apparatuur

Om het coronavirus effectief te verwijderen, moet de technologie filters van een hoge kwaliteit hebben die de deeltjes, met een diameter van 0,5 micron, opvangen. De hoeveelheid schone lucht die geproduceerd gaat worden, hangt van twee factoren af. Allereerst hangt het af van de grootte van de ruimte, als tweede ligt dit aan de ventilatie die al aanwezig is. Het uitvoeren van een ventilatiebeoordeling kan ervoor zorgen dat dit met een goede mate van nauwkeurigheid berekend kan worden.

Een goede regel is dat in een normaal klaslokaal met 32 personen een totale hoeveelheid schone lucht (CADR) van 720 kubieke meter per uur geproduceerd moet worden. Dit is een goede schatting. Deze schatting kan goed bereikt worden door het gebruik van meerdere apparaten. Als deze apparaten werken met een CADR van 240- 360 m3/uur, is deze manier effectiever dan ventilatie met één apparaat.

  • Denk aan de locatie van de apparaten

De draagbare ventilatie moet uit de buurt van moren geplaatst worden en mogen niet in een gesloten ruimte geplaatst worden, waar meubilair of gordijnen invloed kunnen hebben op de luchtstroom. In veel warme landen hebben ze aan de wand gemonteerde apparaten. Deze airconditioning apparaten zijn vaak geschikter wanneer er in de ruimte weinig loopruimte is. Toch vragen deze apparaten om meer stroom dan de verplaatsbare ventilatie.

  • Onderhoud van de apparaten

Naast de kosten voor het aanschaffen van de apparatuur dient er geld gereserveerd worden voor de vervanging van de filters. Men moet weten waar deze gekocht worden en met welke frequentie deze vervangen moeten worden. Als de geventileerde ruimte meer vervuild is, dienen de filters op een meer frequente basis vervangen worden.

  • Plan het onderhoud en vervanging van de filters

Deze vervanging is zelf te doen, maar dit wordt wel een dagtaak als het om een grote school gaat met meerdere apparaten. Het kan daarom effectiever zijn om een onderhoudscontract af te sluiten met de leverancier. De filtervervanging heeft een laag risico op het verspreiden van het virus, maar kan het beste worden uitgevoerd wanneer er geen leerlingen in het lokaal zijn.

  • Opleiding van het personeel

Om ervoor te zorgen dat je als school goed aan de quarantaine-regels houdt, is het van belang dat het personeel op de hoogte is van het regelmatig openhouden van ramen en deuren. Het luchtfilter verwijderd alleen deeltjes in de lucht, waarbij de kooldioxide er niet uit wordt gespoeld. Zelfs als er een luchtreinigingsapparaat gebruikt wordt in de ruimte, dient de ruimte alsnog goed geventileerd te worden. Veel verschillende studies hebben aangetoond dat ventilatie belangrijk is voor de gezondheid van leerlingen en leraren, zelf buiten de corona-pandemie.

  • Risicobeoordeling voor de gezond- en veiligheid

Het uitvoeren van een risicobeoordeling is nodig voor het gebruik en onderhoud van de luchtventilatie-apparaten.

  1. Wijs een werknemer aan die verantwoordelijk is voor de apparaten

Er dient één persoon aangewezen worden die verantwoordelijk is voor het beheer en onderhoud van de apparaten. Dit kan een manager, technicus of lid van het onderwijzend personeel zijn.

Laat hieronder uw mening weten

Corona-teller.nl heeft geen verstandhouding met overheidsinstanties als GGD, RIVM of andere teststraten genoemd in artikelen en links. Dit is een ongebonden website met een eigen redactie