Steun voor zorgmedewerkers met lange covid

De overheid voegt de daad bij het woord om werknemers in de zorg te helpen die door lange diensten arbeidsongeschikt dreigen te worden. Bedrijven kunnen subsidie krijgen als zij deze werknemers minimaal zes maanden en maximaal een jaar langer aan het werk houden. Minister Helder voor Medische Zorg wil hen op deze manier in de zorgsector houden.

Na twee jaar ziekte dreigen honderden werknemers in de gezondheidszorg die bij het begin van de pandemie corona kregen, hun baan te verliezen door lange covid. FNV, de Nederlandse vakbond, pleit al lang voor een remedie voor degenen die in de frontlinie stonden tijdens de eerste coronagolf.

Bij lange covid? Neem direct contact met op.

Direct contact met besmette mensen vormt het grootste risico in de zorgsector. Tijdens de eerste coronagolf in het begin van de jaren 2020 werkten veel zorgmedewerkers nog zonder persoonlijke beschermingsmiddelen, omdat die ontbraken. Hierdoor hebben veel medewerkers lange covid opgelopen. Werkgevers konden door de druk in de zorg ook minder aandacht besteden aan re-integratie.

Werkgevers in de zorg kunnen in de nabije toekomst subsidie aanvragen door werknemers die arbeidsongeschikt dreigen te worden minimaal zes maanden langer in dienst te houden. De maximale subsidieperiode voor een werkgever zal vrijwel zeker één jaar zijn. Volgens het ministerie wordt de precieze invulling nog uitgewerkt.

Wij als gemeenschap hebben in de eerste dagen van de pandemie veel zorgverleners gevraagd“, voegt minister Helder toe. “Als we het op deze manier doen, kunnen we ze behouden voor de gezondheidszorg.”

Mogelijkheid tot verbetering

Roy van Oorschot, ambulanceverpleegkundige, zit al twee jaar ziek thuis als gevolg van lange covid. Hij heeft een chronische koorts en is extreem vermoeid. Roy is opgelucht dat de overheid de noodzaak inziet om hem en andere zorgverleners met een longziekte te helpen.

Roy merkte op: “Het is een prachtige eerste compensatie. Dat biedt me nog een jaar om me te verbeteren. Maar hij weet niet zeker of het genoeg is. Zolang er geen behandeling is, is het gewoon uitstelgedrag.’

Tags

Laat hieronder uw mening weten

Corona-teller.nl heeft geen verstandhouding met overheidsinstanties als GGD, RIVM of andere teststraten genoemd in artikelen en links. Dit is een ongebonden website met een eigen redactie