CBS doet onderzoek naar recente oversterfte

Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) was COVID-19 de voornaamste oorzaak van de oversterfte in oktober en november. Andere, nog onbekende, oorzaken hebben volgens het CBS ook bijgedragen tot de recente sterftegolf, waarbij meer mensen dan gewoonlijk zijn omgekomen.

Het statistiekbureau weet nog niet wat de andere oorzaken zijn. “Het aandeel corona was nog steeds hoog,” legde een woordvoerster uit, “maar het lijkt erop dat er meer aan de hand is dan de epidemie. Maar, we kunnen niet zeggen of een van de andere doodsoorzaken duidelijk heeft bijgedragen aan de extra sterfte.”

Het CBS heeft verschillende plausibele oorzaken voorgesteld voor het hoger dan verwachte aantal sterfgevallen in oktober en november 2021. “Het is mogelijk dat hoogrisico-populaties zijn omgekomen door andere virussen of als gevolg van corona-gerelateerde vertragingen in de zorg. Dat weten we nog niet op basis van de feiten die we hebben.”

In de komende weken zal het CBS aanvullend onderzoek verrichten met gebruikmaking van nieuwe gegevens. Na een paar weken moeten de gegevens compleet zijn. Doorgaans heeft het CBS vier maanden nodig om meer te weten te komen over de doodsoorzaken en over- of ondersterfte. Om tot een schatting te komen, worden in dit onderzoek minder gegevens gebruikt.

Laat hieronder uw mening weten

Corona-teller.nl heeft geen verstandhouding met overheidsinstanties als GGD, RIVM of andere teststraten genoemd in artikelen en links. Dit is een ongebonden website met een eigen redactie