Stille ramp door vergeten verpleeghuizen

In de eerste fase van de coronacrisis is de overheid het overzicht over de verpleeghuizen kwijtgeraakt. Daardoor concludeerde de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) woensdag dat de gevolgen voor senioren in verpleeghuizen “ernstig” waren. De raad stelt dat zich in de verpleeghuizen een “stille ramp” heeft voorgedaan.

Tot september 2020 vond de helft van alle hartdoden plaats in verpleeghuizen. Zorgen over de situatie in verpleeghuizen zijn volgens de OVV niet voldoende opgevangen. De regering legde te veel nadruk op de capaciteit van ziekenhuizen en intensivecareafdelingen (ICU’s).

In het beginstadium van de pandemie waren beschermende middelen zoals mondmaskers alleen beschikbaar in ziekenhuizen en instellingen voor acute zorg. Het personeel van de verpleeghuizen moest het doen met wat ze hadden.

Omdat hun interactie met bewoners beperkt of afstandelijk was, hoefden verpleeghuismedewerkers volgens het RIVM geen mondkapjelen te dragen. De OVV is van mening dat dit niet uitvoerbaar is, zeker niet voor dementerende ouderen.

Wat is de functie van de OVV?

  • De Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) buigt zich over grote tragedies en crises zoals de huidige Corona-situatie.
  • De regering neemt de aanbevelingen van de OVV bijna altijd over.
  • Jeroen Dijsselbloem, voormalig minister van Financiën, is voorzitter van de Raad.

De behoefte aan beschermende uitrusting was groot.

Ze blijven niet op hun plaats,” vertelde een verpleegster aan de raad, “ze grijpen je en hoesten vol in je gezicht van dichtbij.” In tegenstelling tot de regels is de behoefte aan beschermingsmiddelen in verpleeghuizen eigenlijk heel groot.

Een andere factor die de veiligheid van de verpleeghuisbewoners schaadde, was het feit dat personeel met lichte klachten mocht werken zonder eerst te worden onderzocht. Dit werkte in de verpleeghuizen een gevoel van onbehagen en, in sommige gevallen, paniek in de hand.

Pas toen het kabinet de ernst van de situatie in de bejaardentehuizen inzag, voerde het een bezoekverbod in. Volgens de OVV had dit een “aanzienlijke sociale en psychologische impact“, omdat familieleden niet altijd afscheid konden nemen van hun dierbaren.

De raad besluit dat er nooit een landelijk verbod op verpleeghuisbezoeken mag komen.

Nederland is niet voorbereid op een gezondheidscrisis.

De OVV heeft ook kritiek op de planning van de Nederlandse regering voor een gezondheidsprobleem op lange termijn. “Nederland bleek een zwakke plek te zijn. Dit is te wijten aan het feit dat het kader voor gezondheidszorg en crisisbestrijding van de overheid ontoereikend is voor de aard en de omvang van het probleem”, aldus OVV-voorzitter Jeroen Dijsselbloem.

Het OVV-rapport is het eerste van een reeks van drie onderzoeken naar de wijze waarop de regering het coronaprobleem heeft aangepakt.

Het tweede deel wordt in de zomer uitgebracht en bestrijkt de maanden september 2020 tot juli 2021. In het derde deel wordt de laatste fase van de coronacrisis onderzocht.

Laat hieronder uw mening weten

Corona-teller.nl heeft geen verstandhouding met overheidsinstanties als GGD, RIVM of andere teststraten genoemd in artikelen en links. Dit is een ongebonden website met een eigen redactie