Verschil Corona-patiënten en andere patiënten is belangrijk

Sinds vorige week wordt een onderscheid gemaakt tussen COVID-19-geïnfecteerde patiënten die om een andere reden zijn opgenomen en geïnfecteerde patiënten die om COVID-19-gerelateerde redenen zijn opgenomen. Dit onderscheid is van cruciaal belang om de ernst van het virus te bepalen. Deskundigen waarschuwen er echter voor dat de vraag naar behandeling niet zal afnemen als bekend is dat patiënten worden opgenomen vanwege corona en niet vanwege het virus.

Wat is het verschil tussen opnemen via corona en opnemen met corona?

  • Vroeger waren de symptomen van een coronabesmetting zo ernstig dat iemand in het ziekenhuis moest worden opgenomen.
  • Met: een persoon wordt in het ziekenhuis opgenomen om redenen die geen verband houden met coronairemie (zoals een botbreuk), maar test positief vóór of tijdens de behandeling. De coronagerelateerde symptomen zijn daarentegen niet ernstig genoeg om ziekenhuisopname te vereisen.

Met de invoering van de omikron-vorm, die veel besmettelijker maar ook minder ziekmakend blijkt te zijn,” aldus de NICE-stichting, “is er veel belangstelling voor de oorzaak van opname bij patiënten die met een positieve coronatest worden opgenomen.”

Bij een kwart van de in het ziekenhuis opgenomen coronapatiënten is COVID-19 niet de primaire reden voor opname, aldus het RIVM, zij het dat deze cijfers nog niet volledig zijn. Volgende week komt de Stichting NICE met aanvullende gegevens.

De gegevens weerspiegelen wat we zien, dus ik geloof ze,” zegt internist Saskia Middeldorp, hoofd van de afdeling interne geneeskunde van het Radboud UMC in Nijmegen. Ze benadrukt echter dat dit niet betekent dat er een kwart minder opnames zijn. “Je kunt niet zomaar een kwart van de ziekenhuisrekeningen afhalen.

Het onderscheid tussen opnames met en zonder corona is volgens Armand Girbes, hoofd kritieke zorg van het Amsterdam UMC, alleen essentieel als duidelijk is wat er daarna met de gegevens wordt gedaan.

Veel mensen beginnen met het verzamelen van cijfers zonder eerst te bepalen welke vraag ze proberen te beantwoorden. Het lijkt mij dat wij het meest geïnteresseerd zijn in het vaststellen van de mate waarin infecties blijven leiden tot ziekenhuisopnames. Als je verder gezond bent, zal de gewone Nederlander willen weten hoe groot de kans is dat je na een infectie in het ziekenhuis wordt opgenomen.”

Het onderscheid tussen corona met en corona zonder is niet zwart-wit

Zowel Girbes als Middeldorp wijzen erop dat het niet altijd duidelijk is of een patiënt in het ziekenhuis wordt opgenomen voor corona of om een andere reden, en dan positief test.

Er is veel discussie over waar de drempel moet liggen. Dat lijkt rechttoe rechtaan, maar het is niet zo zwart-wit als het lijkt,” legde Girbes uit. “Een persoon met COVID-19 wordt thuis behandeld door de huisarts. Die persoon krijgt klachten, wordt duizelig, valt, en breekt zijn heup. Belanden ze in het ziekenhuis als gevolg van covid of niet?”

Mensen met onderliggende kwalen zijn een voorbeeld dat Middeldorp geeft. “Een coronaire infectie kan ertoe leiden dat ze ontregeld raken, waardoor ze precies het zetje krijgen dat ze nodig hebben om bijvoorbeeld hartproblemen of nierfalen te veroorzaken. Het is moeilijk om te weten hoe je dat precies moet tellen.”

Zelfs een positieve test, aldus Girbes, kan een grijs gebied betekenen. “Op dit moment is de gouden standaard de PCR-test. Die is zo nauwkeurig dat hij zelfs de allerkleinste malwaredeeltjes in je systeem kan opsporen. Toch kunnen zulke deeltjes worden gezien bij mensen die geen symptomen hebben en verder gezond zijn na een infectie. Wanneer moeten we iemand als besmettelijk beschouwen? Dat is een vraag die we ons voortdurend stellen.

Als het gaat om de vraag naar zorg, maakt onderscheid geen verschil.

Volgens een peiling van NU.nl rekenen veel ziekenhuizen patiënten die net zijn opgenomen voor corona tot de corona-opnames. Besmette patiënten die om andere redenen dan COVID-19 in het ziekenhuis worden opgenomen, moeten nog steeds met zorg worden behandeld. Omdat deze patiënten ook een bed bezetten, blijft de belasting voor de gezondheidszorg groot.

De zorg voor iemand met een verbrijzelde heup en een covid is moeilijker. Die patiënten moeten nog steeds worden afgezonderd; ze kunnen niet op een afdeling of kamer worden geplaatst met patiënten die geen COVID hebben,” legt Girbes uit. “Het verplaatsen van een patiënt met COVID-19 naar een patiënt zonder COVID-19 is aanzienlijk uitdagender voor een verpleegkundige vanwege de noodzaak tot isolatie.”

Middeldorp noemt ook de extra belasting voor zorgverleners, ondanks het feit dat ziekteverzuim daar veelvuldig voorkomt. “Daarnaast is het mogelijk dat een operatiekamer langere tijd gebruikt wordt, waardoor de infrastructuur extra belast wordt. Dat heeft weer gevolgen voor de andere zorg die we nog moeten afronden.”

Er is geen reden om nu al de voorzorgsmaatregelen te laten varen.

Op ons antwoordplatform NUjij werd de vraag gesteld of het meetellen van patiënten met corona de ernst van de omikrongolf al dan niet vertekent. Hierdoor zouden de coronamaatregelen misschien kunnen worden verminderd. Maar, aldus Middeldorp, we moeten onze prestaties niet overdrijven.

Het zou echt spannend worden als we gewoon doen alsof het niet meer bestaat en alles loslaten. Daarom kijk ik naar Denemarken en Zweden, die alles hebben losgelaten, om te zien of wij hetzelfde kunnen doen. Ik zou net als iedereen alles weer willen kunnen doen, maar ik denk dat we nog wel een paar weken in het ziekenhuis zullen liggen.”

Het onderscheid werpt licht op wat het virus met mensen doet en of ze kritisch onwel kunnen worden,” zegt Girbes. “Het aantal patiënten dat zo ziek wordt dat ze op de IC moeten worden opgenomen, is een goede indicator. Als dat er weinig zijn, hoeven we ons geen zorgen te maken over grote uitbraken.”

Laat hieronder uw mening weten

Corona-teller.nl heeft geen verstandhouding met overheidsinstanties als GGD, RIVM of andere teststraten genoemd in artikelen en links. Dit is een ongebonden website met een eigen redactie