Tandartsen hebben een andere oplossing voor het coronavirus in 2020

UPDATE 22 november: Nieuwe tandarts corona maatregelen

Het coronavirus heeft gevolgen voor vrijwel elke sector. Ook de tandartsen hebben te leiden onder de gevolgen van het coronavirus. Zo lopen zij onder andere erg veel risico om het zeer besmettelijke virus op te lopen. Toch hebben passen zij hier een andere methode voor toe om te voorkomen dat zij tijdens hun werk het virus oplopen.

Eerst je mond spoelen voordat je plaats mag nemen

Wanneer je plaats wilt nemen in de tandartsstoel, is het allereerst van belang dat je je mond spoelt met waterstofperoxide. Bij veel tandartsen is dit nu de methode om het virus tegen te gaan. Zo wordt er hierbij vanuit gegaan dat de virusdeeltjes door het spoelen uit de mond worden verwijderd.

Hoe het deze coronamaatregel in zijn werk gaat

In erg veel tandartspraktijken is het nu gebruikelijk om de patiënten hun mond te laten spoelen met waterstofperoxide. Toch klinkt dit extremer dan dat het daadwerkelijk is. Zo gebruiken de tandartsen een oplossing waar maar zo’n 1% waterstofperoxide in zit. Dit middel werd en wordt normaal gesproken gebruikt om het gebit te desinfecteren. Toch is het niet iets dat de tandartsen uit eigen initiatief hebben verzonnen tegen het virus. 

Het is een voorzorgsmaatregel

Het spoelen met waterstofperoxide is zoals hierboven benoemd niet iets dat de tandartsen zelf hebben verzonnen. Zo gelden deze regels nu volgens de richtlijnen van de KNMT. De maatregel geldt daarnaast niet alleen voor de tandartsen. Zo maken orthodontisten en kaakchirurgen hier nu ook gebruik van. 

Wanneer wordt het gebruikt

De voorzorgmaatregelen worden alleen toegepast op het moment dat er aerosolen kunnen optreden. Met de aerosolen worden de druppels bedoeld die in de lucht komen wanneer er bijvoorbeeld tandsteen wordt verwijderd. Om te voorkomen dat dit kan zorgen voor een coronabesmetting wordt er nu dus van te voren goed gespoeld met waterstofperoxide.

corona en tandarts

Werkt het ook, of gaat het alleen maar om het idee?

De maatregel die nu wordt getroffen bij onder andere de tandartspraktijken is voornamelijk een maatregel waarbij het eventueel bij zou kunnen dragen aan een kleinere kans op een besmetting. Op het gebied van deze coronamaatregel is er dan ook veel discussie. Zo is het nog niet bewezen dat deze maatregel daadwerkelijk helpt om het overdragen van het coronavirus te voorkomen. Toch is het voornamelijk uit voorzorg en geldt hierbij: baat het niet, dan schaadt het niet. Mensen die positief zijn getest op corona of klachten ervaren mogen alsnog niet naar de tandartspraktijk.

Bekijk ook de besmettingen per gemeente op Kaart Nederland

Laat hieronder uw mening weten

Corona-teller.nl heeft geen verstandhouding met overheidsinstanties als GGD, RIVM of andere teststraten genoemd in artikelen en links. Dit is een ongebonden website met een eigen redactie