corona ziekenhuis

Het coronavirus heeft op een vervelende manier invloed op het welzijn van de Nederlandse bevolking. Dat komt doordat het virus er voor zorgt dat veel zaken niet meer mogelijk zijn terwijl dat voor de coronacrisis wel het geval was. Het is niet voor iedereen even lastig dat er zo veel maatregelen zijn. Vooral jongeren lijken last te hebben van de coronamaatregelen. Dat is niet gek aangezien deze groep over het algemeen het meest naar feestjes gaat en met hun vrienden wil afspreken. Daarnaast zijn er ook veel mensen die besmet zijn met het virus en daarom zorg nodig hebben. Uiteraard neemt hun welzijn daardoor ook af.

Online Testen via Corona-teller.nl
☝15% korting op Coronatest met reisdocument☝
Coronavirus zorgt voor thuiszorg voor 600 patiënten 1

Drukte in de ziekenhuizen

Er zijn op dit moment erg veel mensen die zorg nodig hebben doordat zij besmet zijn geraakt met het coronavirus. In principe is de zorg in Nederland goed, maar tijdens een crisis als deze wordt pijnlijk duidelijk dat er de laatste jaren erg veel op de zorg is bezuinigd. Daarom zijn er nu relatief weinig mensen werkzaam in de zorgsector waardoor er nu te weinig plek is in de ziekenhuizen. Het is al een tijdje bekend dat de ziekenhuizen ontzettend vol liggen. Dat is ook de reden dat het OMT heeft geadviseerd om toch te wachten met het versoepelen van de maatregelen. Het kabinet heeft niet naar dit advies geluisterd. 

Mensen krijgen thuiszorg

De ziekenhuizen liggen op dit moment dus ontzettend vol. Daardoor is het niet voor iedereen die daar behoefte aan heeft mogelijk om zorg op locatie te krijgen. Zo worden er bijvoorbeeld veel operaties die onder de reguliere zorg vallen uitgesteld. Hierbij kun je denken aan operaties die erg belangrijk zijn zoals het opereren van mensen die kanker hebben of om een andere reden echt zorg nodig hebben. Het is ook zo dat er in Nederland zo’n 600 mensen zijn die thuis verzorgd worden. Zij worden door het ziekenhuis van een afstand in de gaten gehouden.

corona groep

Geen plek op de verpleegafdeling

Normaal gesproken zouden de patiënten die thuis verzorgd worden in het ziekenhuis liggen. Het gaat hierbij om coronapatiënten die onder normale omstandigheden in het ziekenhuis op een verpleegafdeling zouden verblijven. Omdat daar nu geen plek is, is het voor hen noodzakelijk om thuis verzorgd te worden. De ziekenhuizen houden deze mensen op afstand in de gaten en zorgen er uiteraard voor dat er voldoende zuurstof wordt toegediend. Dit soort zaken zijn de reden voor het advies van het OMT om nog een tijdje te wachten met het versoepelen van de coronamaatregelen.

Corona-teller.nl

👇Zoek het aantal besmettingen op woonplaats, regio of land👇

Online Testen via Corona-teller.nl
☝15% korting op Coronatest met reisdocument☝

Laat hieronder uw mening weten