Eén vijfde daling coronaopnames en positieve tests

Vorige week is het aantal positieve coronavirustests drastisch gedaald ten opzichte van de week ervoor. Volgens het weekverslag van het RIVM dalen ook de cijfers van de ziekenhuizen.

Volgens het RIVM werden vorige week 482.695 positieve tests geregistreerd, wat bijna een vijfde minder is dan het werkelijke cijfer van de week ervoor. Het weektotaal steeg toen tot 824.304, maar dit was te wijten aan de toevoeging van achterstallige meldingen.

Ook het aantal ziekenhuisopnamen daalde met een vergelijkbaar percentage, van 1.393 twee weken geleden tot 1.149 vorige week. Het aantal IC-opnames daalde nog sterker. Vorige week werden 88 patiënten met een hartinfectie opgenomen op de IC, een kwart minder dan de week ervoor (122).

De cijfers lijken een nieuw hoogtepunt te hebben bereikt. Zowel het aantal infecties als het aantal ziekenhuisopnames zijn eind januari en begin februari sterk gestegen, mogelijk als gevolg van de versoepelingen die op 25 januari van kracht zijn geworden.

Het RIVM verklaarde vorige week dat het aantal positieve tests zich op een hoog niveau had gestabiliseerd. Het aantal ziekenhuisopnames bleef daarentegen stijgen.

Vorige week is het aantal mensen dat is overleden als gevolg van een coronabesmetting met meer dan de helft gestegen ten opzichte van de week daarvoor (78 vs. 54).

Met uitzondering van de 70-plussers zijn alle leeftijdscategorieën gedaald.

Met uitzondering van personen ouder dan zeventig jaar, daalde het aantal positieve tests in alle leeftijdscategorieën. Het aantal mensen dat vorige week werd getest, lag met 833.178 bijna 15% lager dan een week eerder.

De daling is duidelijker onder dertien- tot zeventienjarigen. Deze leeftijdsgroep heeft nog steeds de meeste meldingen per 100.000 mensen.

Positieve testresultaten van testlocaties worden vanaf 8 februari direct ingediend bij het RIVM. Voorheen gebeurde dit via de GGD-systemen, maar dit leidde tot achterstanden omdat het aantal positieve testen explosief steeg.

Reproductienummer onder de 1

Het meest recente reproductiegetal is 0,98 (per 31 januari). Dit betekent dat op 31 januari 2022 100 mensen die het coronavirus hadden 98 nieuwe mensen besmetten. Het R-getal ligt nu voor het eerst sinds december onder de 1.

Het reproductiegetal stond een week geleden nog op 1,11. Het virus zal langzaam uitsterven als de R-waarde onder de 1 blijft.

Laat hieronder uw mening weten

Corona-teller.nl heeft geen verstandhouding met overheidsinstanties als GGD, RIVM of andere teststraten genoemd in artikelen en links. Dit is een ongebonden website met een eigen redactie