Israëlisch onderzoek: een 2de boosterprik biedt geen extra bescherming

Een Israëlisch ziekenhuis heeft een onderzoek uitgevoerd naar het nemen van een vierde dosis van een corona-vaccin. Volgens dit ziekenhuis verhoogt een vierde dosis wel de antilichamen, maar zal het geen extra bescherming bieden om infecties met Omikron te voorkomen.

De reden van dit onderzoek was om te onderzoeken of het een idee is om een tweede boosterprik te geven, om de verspreiding van het virus te vertragen. “Ondanks verhoogde antilichaam niveaus, biedt het vierde vaccin slechts een gedeeltelijke verdediging tegen het virus,” zei Gili Regev-Yochay, MD. Zij is directeur infectiepreventie en controle-eenheden van het Israëlische ziekenhuis.

De vaccins, die effectiever waren tegen eerdere varianten, bieden minder bescherming tegen Omikron,” zei ze.

Bij het onderzoek kregen 247 medische medewerkers een vierde dosis tegen het virus. Deze werknemers werkten bij het Sheba Medisch Centrum, in de buurt van Tel Aviv. Deze boosterprik-vaccinaties werden in december gezet, waarvan 154 mensen Pfizer kregen, 120 man kreeg Moderna. Deze kregen ze nadat ze drie maal Pfizer hebben gehad.

Allebei de groepen kregen een boosterprik die sterker was in antilichamen, vergeleken met de derde inenting of eerste boosterprik. Toen deze gevallen vergeleken werden met een groep die het vierde vaccin niet kreeg, zorgde de vierde vaccinatie (of tweede boosterprik) er niet voor dat Omikron niet verspreidt werd.

We zien veel geïnfecteerden met Omikron die de vierde dosis kregen,” zei Regev-Yochay. “Toegegeven, een beetje minder dan in de controlegroep, maar nog steeds veel infecties.”

Afgelopen zondag hadden meer dan 500.000 Israëliërs een tweede boosterprik gekregen sinds het land ze aanbood aan medisch personeel, corona-patiënten, mensen met gezondheidsproblemen en mensen ouder dan 60 jaar. Gedurende deze periode heeft Israël te maken gehad met een recente golf van virusaantallen, aangedreven door de besmettelijke Omikron-variant. Deze golf heeft voor een recordaantal gevallen en een stijgend aantal ziekenhuisopnames gezorgd.

De autoriteiten van Israël geven aan dat een campagne over het halen van een tweede boosterprik nog steeds de moeite waard is. Het vaccin werkt nog erg goed tegen de Alpha en Delta variant, geeft Regev-Yochay aan, waarbij de tweede boosterprik-vaccinatie gezet zou moeten worden bij oudere volwassenen en degenen die door gezondheidsproblemen een hoger risico lopen op ernstige corona.

Onderzoeksresultaten en -twijfels

Toen het onderzoek voorbij was, en de voorlopige resultaten gepubliceerd werden, deed het Sheba Medisch Centrum een oproept tot “het voortzetten van de vaccinatiecampagne voor risicogroepen op dit moment, ook al biedt het vaccin geen optimale bescherming tegen het besmet raken met de variant.” Verschillende kranten gaven aan er een hoge druk stond op het ziekenhuis, omdat het Israëlisch ministerie niet blij was met de publicatie van vroege resultaten van het onderzoek.

Onderzoekers die niet bij het onderzoek betrokken waren geven aan dat dit resultaat niet als een verassing komt. “In zekere zin waren ze verwacht,” zei immunoloog Prof. Cyrille Cohen. Hij was niet betrokken bij het onderzoek van Sheba. “Ze weerspiegelen het feit dat het Omikron spike-eiwit extreem verschilt van het spike-eiwit dat in het vaccin zit.”

Maar de echt meest belangrijke vraag en meest waardevolle antwoord werden niet behandeld in het onderzoek, merkte Cohen op, “Wat we zouden moeten meten is hoeveel van hen in ernstige toestand belanden – dat is wat we moeten weten, en niet hoeveel er kwetsbaar zijn voor infectie en gewoon positief testen.

Het is moeilijk te voorspellen wat het equivalent zal zijn van de effectiviteit van de vierde injectie bij het terugdringen van ernstige ziekte tegen Omikron, maar ik verwacht, of hoop tenminste, dat het zal helpen – maar een eventuele bijdrage zal naar verwachting kleiner zijn dan tegen Delta.

Proffessor Cohen gaf aan dat de antilichaamspiegels een redelijke indicator kunnen zijn voor het onderzoek, en in het speciaal voor het infectierisico. Toch maakt dit het lastiger om een beoordeling te geven over de kwetsbaarheid van ernstige ziekte.

Je kunt dit niet alleen voorspellen op basis van antilichamen alleen,” zei hij. “Bij bescherming tegen ernstige ziekte zijn andere immuuncomponenten betrokken, zoals T-cellen, en aangezien de reactiviteit van deze laatste niet wordt gemeten, is het moeilijk te zeggen hoe dit voor verschillende mensen zal uitpakken.”

Toch geeft Cohen aan dat dit onderzoek nog niet voldoende is om er betrouwbare conclusies uit te kunnen trekken. Het onderzoek zelf is erg belangrijk, maar de steekproef van de mensen die een vierde shot hebben gekregen, en het aantal mensen dat ernstig ziek is geworden, is te klein.

Volgens Cohen is de studie ook gericht op de verkeerde demografie om de belangrijke conclusies te kunnen trekken. Zoals al aangegeven, is dit onderzoek uitgevoerd onder ziekenhuispersoneel, een groep die een veel hogere blootstelling heeft aan het coronavirus. Dit is een andere reden waarom anderen een vierde vaccinatie moeten krijgen. Voornamelijk staat deze reden gelijk aan een hoge kans op ernstige ziekte bij een infectie van het coronavirus.

Hoewel dit onderzoek een belangrijke bijdrage levert aan de medische kennis, ben ik er niet zeker van in hoeverre dit onderzoek in staat zal zijn om de effectiviteit in de kwetsbare groep aan te tonen, omdat het een proef is met een kleine steekproef en gezien het feit dat het een ziekenhuisstaf betreft waar veel jonge mensen zijn wiens reactie op infectie duidelijk anders zou kunnen zijn dan de oudere patiënten die onze echte Omicron zorg zijn,” zei Cohen.

Het rapport kan voldoende informatie geven over hoe effectief de tweede boosterprik kan zijn om een infectie te voorkomen, maar geeft geen tot weinig informatie over of een extra boosterprik de kans op overlijden zal verminderen. “Meer gegevens over het effect van de vierde dosis zijn dringend nodig en het is heel goed mogelijk dat we ten minste een bescheiden voordeel zullen zien bij het geven ervan aan de meest kwetsbare mensen”, geeft Cohen aan.

“Ik vertrouw erop dat met het huidige hoge besmettingspercentage en het feit dat meer dan een half miljoen Israëli’s de vierde dosis hebben gekregen, het waarschijnlijk is dat we binnen twee tot drie weken een ‘real-life’ schatting zullen krijgen van de effectiviteit van deze tweede boostershot in het voorkomen van ernstige ziekte, en een schatting van de waarde ervan.”

Laat hieronder uw mening weten

Corona-teller.nl heeft geen verstandhouding met overheidsinstanties als GGD, RIVM of andere teststraten genoemd in artikelen en links. Dit is een ongebonden website met een eigen redactie