Invloed Covid-19 op Obesitas

Een studie van de Cleveland Clinic toont aan dat bij patiënten met obesitas, een voorafgaand gewichtsverlies bereikt met bariatrische chirurgie geassocieerd was met een 60% lager risico op het ontwikkelen van ernstige complicaties door COVID-19 infectie. Het onderzoek werd gepubliceerd in het tijdschrift JAMA Surgery. Met bariatrische chirurgie bedoelt men de operaties die het doel hebben om het gewicht te verminderen.

Talrijke studies hebben vastgesteld dat zwaarlijvigheid een belangrijke risicofactor is voor het ontwikkelen van ernstige ziekte als gevolg van een infectie met SARS-CoV-2, het virus dat COVID-19 veroorzaakt. Obesitas verzwakt het immuunsysteem, creëert een chronische ontstekingstoestand, en verhoogt het risico op hart- en vaatziekten, bloedstolsels, en longaandoeningen. Al deze aandoeningen kunnen COVID-19 compliceren.

Gedachte achter de studie

Het doel van deze studie was om te onderzoeken of een succesvolle interventie voor gewichtsverlies bij patiënten met obesitas voorafgaand aan het krijgen van COVID-19 het risico op het ontwikkelen van een ernstige vorm van deze ziekte zou kunnen verminderen.

De onderzoeksresultaten tonen aan dat patiënten met obesitas die voorafgaand aan een COVID-19 infectie een substantieel en aanhoudend gewichtsverlies bereikten met bariatrische chirurgie, hun risico op het ontwikkelen van een ernstige ziekte met 60 procent verminderden,” aldus Ali Aminian, M.D., hoofdauteur van de studie en directeur van Cleveland Clinic’s Bariatric & Metabolic Institute. “Onze studie levert sterk bewijs dat obesitas een modificeerbare risicofactor is voor COVID-19 die kan worden verbeterd door een succesvolle interventie voor gewichtsverlies.”

In totaal werden 20.212 volwassen patiënten met obesitas opgenomen in deze observationele studie. Een groep van 5.053 patiënten met een body mass index (BMI) van 35 of hoger die tussen 2004 en 2017 een gewichtsverliesoperatie ondergingen, werden zorgvuldig 1:3 gematcht met niet-chirurgische patiënten, wat resulteerde in 15.159 controlepatiënten. Vergeleken met patiënten in de niet-chirurgische groep verloren patiënten die bariatrische chirurgie ondergingen 19% meer lichaamsgewicht vóór 1 maart 2020 (het begin van de COVID-19-uitbraak in Cleveland).

Na de uitbraak van COVID-19 keken de onderzoekers naar vier COVID-19-gerelateerde uitkomsten: het aantal SARS-CoV-2-infecties, ziekenhuisopname, behoefte aan extra zuurstof en ernstige ziekte.

Uitkomst van de studie

Hoewel het percentage patiënten dat SARS-CoV-2 opliep gelijk was tussen de groepen (9,1% in de chirurgische groep en 8,7% in de niet-chirurgische groep), hadden de deelnemers in de groep met gewichtsverliesoperaties betere resultaten na het oplopen van COVID-19 in vergelijking met de deelnemers in de niet-chirurgische groep. Onderzoekers stelden vast dat patiënten met een eerdere gewichtsverliesoperatie een 49% lager risico op ziekenhuisopname hadden, 63% minder kans op behoefte aan extra zuurstof, en 60% minder kans op het ontwikkelen van ernstig COVID-19.

Hoewel de exacte onderliggende mechanismen niet bekend zijn, tonen deze gegevens wel aan dat patiënten die een gewichtsverliesoperatie ondergingen gezonder waren op het moment dat ze een SARS-CoV-2 infectie opliepen, wat resulteerde in betere klinische resultaten.

Opvallende bevindingen uit de huidige studie ondersteunen de omkeerbaarheid van de gezondheidsgevolgen van obesitas bij de patiënten met COVID-19,” zei de senior auteur van de studie, Steven Nissen, M.D., Chief Academic Officer van het Heart, Vascular and Thoracic Institute van de Cleveland Clinic. “Deze studie suggereert dat de nadruk op gewichtsverlies als een volksgezondheidsstrategie de resultaten kan verbeteren tijdens de COVID-19 pandemie en toekomstige uitbraken of gerelateerde infectieziekten. Dat is een zeer belangrijke bevinding gezien het feit dat 40% van de Amerikanen obesitas heeft. “

Laat hieronder uw mening weten

Corona-teller.nl heeft geen verstandhouding met overheidsinstanties als GGD, RIVM of andere teststraten genoemd in artikelen en links. Dit is een ongebonden website met een eigen redactie