Kinderen mogen van school worden gehaald en gebracht

Ouders mogen hun kinderen vanaf maandag weer op school afzetten en ophalen. Zij moeten de eerste week nog een mondmasker dragen en een afstand van 1,5 meter houden, maar vanaf 28 februari is dat niet meer nodig.

Ouders zullen door de versoepeling weer open dagen kunnen bijwonen. Ook krijgen leerlingen weer de mogelijkheid om samen te werken en lessen te volgen met leerlingen uit andere klassen. Pauzes hoeven niet langer te worden gespreid.

De maximale groepsgrootte van 75 personen zal worden afgeschaft in het hoger onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs. Het ministerie van Onderwijs heeft dit bevestigd.

De basisregels blijven van toepassing.

De versoepelingen gaan respectievelijk in op 18 en 25 februari. Scholen en onderwijsinstellingen kunnen er echter voor kiezen de versoepelingen pas de daaropvolgende maandagen in te voeren, zodat de nieuwe schoolweek met de nieuwe regels begint.

Basisregels als handen wassen, hoesten en niezen bij de elleboog, geen handen schudden, en testen bij klachten blijven in het hele onderwijs van kracht. Ook het dringende advies van groep 6 van de basisschool om twee keer per week een preventieve zelftest te doen, blijft nog even gehandhaafd.

Ondanks de versoepelingen wijst de Algemene Onderwijsbond (AOb) erop dat het onderwijs door het hoge aantal ziektes onder leraren niet volledig “terug kan naar normaal“. “Er zullen nog steeds lessen worden afgelast doordat collega’s verzuimen“, zegt voorzitter Tamar van Gelder.

Verder maakt de bond zich zorgen over de ventilatie van scholen. Van Gelder benadrukt al langer dat veel onderwijsinstellingen op dit punt niet goed geregeld zijn. “Volgens verschillende specialisten gaat corona niet meer weg. De noodzaak van ventilatie kan niet genoeg worden benadrukt en moet overal worden aangepakt.

Laat hieronder uw mening weten

Corona-teller.nl heeft geen verstandhouding met overheidsinstanties als GGD, RIVM of andere teststraten genoemd in artikelen en links. Dit is een ongebonden website met een eigen redactie