Hoe staat de strijd met de coronavirus er op dit moment voor?

Inmiddels zit Nederland al weken op slot, toch zijn de corona cijfers nog lang niet op het niveau dat nodig is. De besmetting cijfers zijn ten opzichte van het begin van de lockdown wel gedaald. Toch zal het aantal nog veel verder moeten dalen om weer meer te mogen in ons land. Volgens het huidige plan hebben we tot en met de 19e te maken met een strenge lockdown. Echter, wanneer het aantal nieuwe corona patiënten per dag zo hoog blijft, kan het zijn dat er hier nog een aantal weken aan vast worden geplakt.

Hoeveel nieuwe besmettingen zijn er vandaag bij gekomen en wat is de reden van een verlenging van de lockdown?

Het aantal nieuwe corona patiënten per dag is de afgelopen dagen flink aan het afnemen. Zo zijn er op zondag 6.657 nieuwe corona besmettingen bijgekomen en dat is ten opzichte van de dag aanzienlijk minder. Ook zaterdag was er een flinke daling in het aantal besmettingen te zien. Het blijft dan ook belangrijk dat deze trend de aankomende weken wordt voortgezet. Vooral nu er nieuwe mutaties van het coronavirus worden ontdekt is het belangrijk dat het aantal besmettingen per dag laag ligt. Dit zodat nieuwe varianten van het virus zich niet te snel door het land verspreiden.

corona 1214

De voornamelijkste reden voor een verlenging van de lockdown is de drukte in de ziekenhuizen. Een aantal ziekenhuizen zitten bomvol en er dient snel verbetering in te komen. Pas op het moment dat het in de ziekenhuizen rustiger is, kan er gedacht worden aan een versoepeling van de maatregelen. 

Er zullen wellicht ook na een lockdown veel regels blijven gelden

Stel dat het aantal corona patiënten per dag fors afneemt en het op een niveau komt dat de maatregelen versoepeld kunnen worden, dan is het alsnog noodzaak dat er voldoende regels zijn. Dit om zo te voorkomen dat we na een dal weer te maken krijgen met een extreme piek. Om dit te voorkomen is er in het kabinet besloten om veel eerder in te grijpen. De grenswaardes liggen lager waardoor er sneller strenge regels zullen worden aangekondigd. Hiermee hoopt de overheid een nieuwe golf van het coronavirus te voorkomen. 

Wanneer we helemaal van de regels af zijn, gaat zeer waarschijnlijk nog een lange tijd duren. Zo dient 70% van de Nederlandse bevolking een vaccin gehad te hebben om het R-getal onder de 1 te houden. Pas wanneer daar sprake van is, zullen de meeste maatregelen kunnen komen te vervallen. Wel is het vaccinatieplan zo ingericht dat een groot gedeelte van de Nederlandse bevolking van de zomer is ingeënt.

Laat hieronder uw mening weten

Corona-teller.nl heeft geen verstandhouding met overheidsinstanties als GGD, RIVM of andere teststraten genoemd in artikelen en links. Dit is een ongebonden website met een eigen redactie