Zijn werkgevers aansprakelijk bij corona op de werkvloer?

Als u letsel oploopt door een ongeluk op het werk dan is de werkgever veelal aansprakelijk voor uw letselschade. Wij noemen dit werkgeversaansprakelijkheid.  Maar wat nu bij een corona besmetting op het werk, is er dan ook sprake van werkgeversaansprakelijkheid? Kunt u met andere woorden de werkgever aansprakelijk stellen voor letselschade? Onze letselschade advocaat in Utrecht legt het uit.

Wat is werkgeversaansprakelijkheid

Werkgeversaansprakelijkheid is geregeld in de wet en wel in artikel 7:658 van het Burgerlijk Wetboek. In dit wetsartikel staat dat de werkgever moet zorgen voor een veilige werkplek. Men zou kunnen zeggen dat dit met betrekking tot het coronavirus inhoudt dat de werkgever maatregelen op de werkvloer moet treffen om een corona besmetting zoveel als mogelijk te voorkomen. 

De werkgever kan aan voornoemde zorgplicht voldoen door bijvoorbeeld mondkapjes uit te delen, verplicht te stellen dat handen veelvuldig worden gewassen, desinfectiemiddelen te verschaffen en schermen te plaatsen tussen de bureaus en in de spreekkamer. Neemt de werkgever deze maatregelen niet, dan zou hij aansprakelijk kunnen zijn voor de letselschade van zijn medewerkers!

De gevaren van een corona besmetting zijn algemeen bekend. Werkgevers kunnen zich dus niet verschuilen door te stellen dat zij niet wisten dat het coronavirus bestond of wat de gevaren hiervan waren. Hierbij kan een vergelijking worden gemaakt met de diverse jurisprudentie omtrent asbestzaken. Bij deze letselschadezaken betogen werkgevers ook vaak dat zij de gevaren van asbest niet kende en/ of behoorde te kennen.

Werkgever aansprakelijk stellen voor corona besmetting?

Het grote probleem bij werkgeversaansprakelijkheid door een corona besmetting is dat op grond van de wet de werknemer als letselschade slachtoffer moet aantonen dat hem tijdens het werk een bedrijfsongeval is overkomen. Een letselschade advocaat in Den Haag kan u hierbij helpen. 

Wilt u succesvol de werkgever aansprakelijk stellen voor letselschade door een corona besmetting, dan zal de werknemer moeten bewijzen dat hem de besmetting tijdens het werk is overkomen. Met andere woorden, de bewijslast van de schuld van de werkgever rust op de werknemer. En nu juist hier ontstaat een probleem! Een corona besmetting kan immers overal opgelopen worden, op het werk, maar ook binnen het gezin, door een bezoek aan de supermarkt of tijdens een familiebezoek.

Vergelijken wij de situatie rondom het coronavirus weer met die van asbestzaken, dan verweerde werkgevers zich bij de asbestzaken vaak dat de longziekte ook het gevolg kon zijn van langdurig roken. Er is met andere woorden een probleem met het causaal verband tussen de besmetting en het werk!

Omdat de werknemer moet bewijzen dat de besmetting met het coronavirus tijdens het werk is gebeurd zal, nu een corona besmetting overal opgelopen kan worden, werkgeversaansprakelijkheid niet snel aangenomen kunnen worden.

Is de werkgever wel of niet aansprakelijk voor een corona besmetting?

Deze vraag is moeilijk te beantwoorden. Wordt door een werkgever niet voldaan aan zijn zorgplicht omdat hij geen maatregelen neemt tegen een corona besmetting? Dan is hij op zich aansprakelijk voor de schade die een medewerker hierdoor lijdt. Het probleem zit hem echter in de bewijslast nu de werknemer moet bewijzen dat hij op het werk besmet is geraakt. Wellicht dat de proportionele aansprakelijkheid hier de werknemer de helpende hand kan bieden!

Laat hieronder uw mening weten

Corona-teller.nl heeft geen verstandhouding met overheidsinstanties als GGD, RIVM of andere teststraten genoemd in artikelen en links. Dit is een ongebonden website met een eigen redactie