IMF verlaagt verwachte wereldwijde economische groei

Volgens het International Monetary Fund (IMF) zal de wereldeconomie in 2022 een zwakkere positie innemen dan eerder verwacht. Het IMF heeft de groeivooruitzichten voor de wereldeconomie, met als gevolg voor het corona-herstel in de Verenigde Staten en China.

Volgens de laatste cijfers van het IMF zal de economische groei terugvallen van 5,9% vorig jaar, naar 4,4% dit jaar. De prognose is gedaald met een halve procent sinds de prognose uitgevoerd in oktober. Dit heeft als oorzaak de afzwakking van de prognoses voor de twee grootste economische landen ter wereld.

Amerika

Dit jaar zal de Amerikaanse economie met 4% groeien, 1,2% lager dan de prognose in oktober. Deze situatie weerspiegeld het uitblijven van de Build Back Better-campagne, het bestedingsplan van huidige Amerikaanse president Joe Biden. Door de verlaagde economische groei kan Amerika ook niet werken aan de afbouw van de Federal Reserves van de stimuleringsmaatregelen voor de pandemie en kan zij niet werken aan de blijvende aanbodtekorten die inflatie aanwakkeren.

China

Er wordt verwacht dat de Chinese economie dit jaar met 4,8% zal groeien, 0,8% lager dan de prognose in oktober. Dit heeft als oorzaak het Corona-beleid van China. Dit beleid zet een stop op het bedrijfsleven en hanteert een nultolerantie. Deze verlaagde economische groei is ook een gevolg van de aanhoudende stress in de vastgoedsector, die zwaar in de schulden zit.

Inflatie

De inflatie is altijd een lastig onderwerp om rekening mee te houden. Vooral als deze groter blijkt dan in de prognose opgenomen. Dit was het geval bij de prognose van het IMF, dat dankzij aanhoudende storingen van de toeleveringsketen en de hoge energieprijzen hoger hardnekkiger bleek dan gedacht. Het fonds denkt dat de storingen en hoge energieprijzen dit jaar zullen aanhouden, maar zullen afnemen als de verwachtingen rond de inflatie verankerd blijven, als de onevenwichtigheden tussen vraag en aanbod zullen afnemen en als de centrale banken hun leenkosten verhogen om een handvat te houden op de stijgende prijzen.

Risico’s

Er zijn altijd risico’s die ervoor kunnen zorgen dat de verwachtingen niet waar kunnen worden gemaakt, zoals de nieuwe corona-varianten die meer besmettelijk en gevaarlijker kunnen zijn dan Omikron. Deze mogelijke nieuwe varianten kunnen de pandemie verlengen en er voor zorgen dat er nieuwe economische verstoringen worden veroorzaakt. Het IMF zegt dat verstoringen in de logistieke sector, stijgende energieprijzen en lokale loondruk kan leiden tot meer onzekerheid rondom de inflatie. Terwijl de renteverhoging een nadelig effect zal hebben op de opkomende en ontwikkelende economieën.

Toenemende geopolitieke spanningen en sociale onrust vormen ook risico’s voor de vooruitzichten“, zei IMF-eerste adjunct-directeur Gita Gopinath, op een persconferentie. Gopinath geeft aan dat de pandemie tot 2024 voor 13,8 biljoen dollar aan verlies kan veroorzaken. Ze gaf ook aan dat er de focus moet worden gelegd op hetgeen het fonds onder de aandacht heeft gebracht, al voor de pandemie: de groeiende herstelkloof tussen rijke en arme landen.

Ook al zet het herstel door, toch blijven de vooruitzichten in de verschillende landen verontrustend uiteenlopen“, geeft Gopinath aan, die aangaf dat de economieën van dit jaar zullen terugkeren aan de hand van de trends van de periode voor de pandemie. Bepaalde markten en ontwikkelingseconomieën “naar verwachting op middellange termijn met aanzienlijke productieverliezen te maken zullen krijgen“.

Het IMF heeft naast de Verenigde Staten en China, ook de vooruitzichten voor Brazilië, Mexico en voor Zuid-Afrika ook al naar beneden bijgesteld.

Toch heeft het IMF voor India de verwachtingen positief ingeschat, terwijl de hele wereld in een neerwaartse spiraal zit. Het fonds geeft aan dat het Midden-Oosten en Noord-Afrika een prestatiestimulans krijgen door de hogere energieprijzen.

De MENA-regio is een van de regio’s waarvoor we dit jaar een opwaardering hebben. We verwachten een groei van 4,4 procent, wat een opwaardering is met drie procentpunten,” zei Petya Koeva Brooks. Zij is adjunct-directeur van de afdeling van het IMF dat de onderzoeken uitvoert. “De belangrijkste reden daarvoor zijn de verbeterde groeivooruitzichten in de olie-exporterende landen, die weer rechtstreeks verband houden met de hogere olieprijzen.”

Vaccinatiekloof

De algemeen directeur van het IMF, Kristalina Georgieva, heeft aangegeven dat de wereldeconomie de komende vijf jaar een vast verlies van 5,3 miljard dollar per jaar kan leiden, als de vaccinatiekloof tussen rijke en arme landen niet gedicht wordt.

Vorige week heeft Georgieva rijke landen opgeroepen om hun voorraden vaccins te delen met derdewereldlanden. “We worden geconfronteerd met een wereldwijd herstel dat nog steeds wordt belemmerd door de pandemie en de gevolgen ervan,” zei ze. “We zijn niet in staat om goed vooruit te komen – het is alsof we met stenen in onze schoenen lopen!

Het meest directe obstakel is de ‘grote vaccinatiekloof’te veel landen met te weinig toegang tot vaccins, waardoor te veel mensen onbeschermd blijven tegen Covid.”

Georgieva geeft aan dat de grote economische verschillen ook hardnekkiger worden, omdat de economieën van rijke landen in 2022 de trends van voor de pandemie bereikt zullen hebben, terwijl dit voor derdewereldlanden veel jaren zal duren voordat deze landen zich kunnen herstellen.

We kunnen nog steeds de doelstellingen halen die het IMF samen met de Wereldbank, de Wereldgezondheidsorganisatie en de Wereldhandelsorganisatie heeft geformuleerd om tegen het einde van dit jaar ten minste 40% van de mensen in elk land te vaccineren, en 70% tegen de eerste helft van 2022“, geeft de directeur van het IMF aan.

Maar we moeten meer doen. We moeten de levering van doses aan de ontwikkelingslanden sterk opvoeren. Rijkere landen moeten hun donatiebeloften onmiddellijk nakomen. En samen moeten we de productie- en distributiecapaciteit voor vaccins opvoeren en handelsbeperkingen op medisch materiaal opheffen.

“Naast vaccins moeten we ook een gat van 20 miljard dollar dichten in de subsidiefinanciering voor tests, tracering en therapeutische middelen. Als we dat niet doen, zullen grote delen van de wereld ongevaccineerd blijven, en zal de menselijke tragedie voortduren. Dat zou het herstel afremmen. We zouden het wereldwijde bbp-verlies de komende vijf jaar kunnen zien oplopen tot 5,3 miljard dollar.”

Georgieva wil ook een focus hebben op het bestrijden van de klimaatveranderingen. Deze zijn van cruciaal belang. De IMF-directeur riep op tot een koolstof-beprijzing, meer groene investeringen en steun voor de meest kwetsbaren. Als deze drie primaire doelen bereikt worden, kan een succesvolle groene overgang ervoor zorgen dat het bbp met 2% zal stijgen. Hiernaast zullen er ook 30 miljoen nieuwe banen gecreëerd worden.

Laat hieronder uw mening weten

Corona-teller.nl heeft geen verstandhouding met overheidsinstanties als GGD, RIVM of andere teststraten genoemd in artikelen en links. Dit is een ongebonden website met een eigen redactie