Twee doelen coronabeleid: samenleving en zorg openhouden

Het kabinet wil het openhouden van de samenleving voortaan opnemen in het coronabeleid. In dat kader zijn twee hoofddoelstellingen geformuleerd. De eerste is het vitaal houden van de sociale, maatschappelijke en economische sectoren en de tweede is ervoor te zorgen dat iedereen toegang blijft houden tot alle vormen van zorg. Daarbij gaat het niet alleen om corona zorg, maar bijvoorbeeld ook om planbare zorg.

Dat schrijft minister Ernst Kuipers van Volksgezondheid dinsdag in een brief aan de Tweede Kamer, waarin hij de strategie voor de komende weken schetst.

Vanaf het begin van de coronaviruscrisis heeft de regering drie hoofdprioriteiten gehad: de kosten van de zorg beheersbaar houden, kwetsbare groepen beschermen en het coronavirus op het spoor blijven. Later is daar een vierde doel aan toegevoegd: het beperken van de economische en sociale schade.

Omdat de pandemie zich momenteel in een nieuwe fase bevindt, zijn deze doelstellingen gewijzigd. Van nu af aan zijn er twee hoofddoelstellingen, die elk even belangrijk zijn.

Het eerste doel is het sociale en economische leven in stand te houden. Met andere woorden, Nederland moet zijn sociaal, maatschappelijk en economisch functioneren in stand houden. Dit betekent dat scholen, instellingen, bedrijven en winkels operationeel moeten blijven.

Het tweede doel is de hele gezondheidszorg voor iedereen toegankelijk te maken. De afgelopen twee jaar lag de nadruk op het terugdringen van overbelasting van de zorg, coronazorg en bescherming van kansarme bevolkingsgroepen. De regering wil de zorg nu breder aanpakken. Geestelijke gezondheid is bijvoorbeeld net zo belangrijk als lichamelijke en medische gezondheid. Ook moet er meer aandacht komen voor planbare zorg. Minister Kuipers schrijft dat voortaan de waarde van het doorgaan met planbare zorg, inhaalbehandeling en coronazorg gericht moet worden afgewogen.

Op de lange termijn wil het kabinet zich richten op risicobeheersing en “een zo normaal mogelijke manier van leven. Het virus en zijn beperkingen mogen niet langer de dominante kracht zijn,” aldus het rapport.

Het kabinet zal volgende maand ook een langetermijnvisie geven.

Om deze doelstellingen te bereiken is een langetermijnstrategie nodig. De regering heeft al verschillende keren toegezegd met een oplossing te komen, maar die is telkens uitgesteld. Kuipers zegt nu dat hierover in maart een brief naar de Kamer zal worden gestuurd. Wel geeft hij in de brief van dinsdag een voorzichtig inzicht in het plan.

Grondrechten moeten bijvoorbeeld zo min mogelijk worden ingeperkt, maatregelen moeten worden opgeheven als ze hun doel niet meer dienen en er moet precieze informatie beschikbaar zijn over de beëindiging van een bepaalde beperking. Hoewel er brede steun is voor een methode die in sommige situaties een reeks procedures volgt, benadrukt Kuipers dat het virus onvoorspelbaar is. Als gevolg daarvan zijn “flexibiliteit en wendbaarheid” vereist.

Kuipers voegt daar nog aan toe dat de Gezondheidsraad aanbevelingen zal doen over het gebruik en de noodzaak van nieuwe ophogingsrondes. De minister heeft de adviescommissie gevraagd te beoordelen welke doelgroepen in aanmerking moeten komen en wanneer zij moeten worden uitgenodigd.

De regering zal in de komende weken met verschillende instellingen, sectoren, vakbonden en specialisten bijeenkomen om het langetermijnbeleid te bespreken.

Laat hieronder uw mening weten

Corona-teller.nl heeft geen verstandhouding met overheidsinstanties als GGD, RIVM of andere teststraten genoemd in artikelen en links. Dit is een ongebonden website met een eigen redactie